Sve što treba da znate o epitelnim ćelijama u urinu

epitelne celije u urinu

Prateći život moje sestre koja je vrstan doktor vidim da se vrlo često susreće s različitim aspektima dijagnostike. Analiza urina zauzima centralno mesto u njenom radu a mene ne prestaje da fascinira kako ova aparentno jednostavna tečnost može pružiti toliko informacija o našem zdravlju.

Posmatrano kroz mikroskop, urin otkriva svoje tajne, među kojima su posebno značajne epitelne ćelije u urinu, koje mogu biti presudne u identifikovanju različitih oboljenja. Laboratorijske analize mokraće nisu samo rutinski test – one su prozor u stanje našeg organizma, a pažljivim tumačenjem rezultata, moguće je detektovati bolesti u najranijim fazama njihovog razvoja. Zato je važno ne zanemariti ovaj prost, a ipak kompleksan test.

Ključne informacije

 • Značaj analize urina u ranom otkrivanju bolesti
 • Uloga epitelinih ćelija u urinu kao indikatora zdravlja
 • Parametri laboratorijskih analiza mokraće i njihov značaj
 • Interpretacija rezultata i njihov doprinos u dijagnostici
 • Prevencija urinarnih infekcija kroz redovno praćenje analize urina

Uvod u značaj epitelnih ćelija u urinu

Kada govorimo o analizi urina, ne možemo a da ne spomenemo epitelne ćelije u urinu. One su naime, ne samo česti nalaz, već i ključni indikatori zdravlja urinarnog trakta. Epitelne ćelije oblažu naše unutrašnje organe, uključujući i urinarne puteve. Njihova prisutnost u urinu može biti posledica prirodnog obnavljanja ćelija, ali u određenim uslovima, može ukazivati i na patološke promene.

Otkrivanje i interpretacija prisustva epitelnih ćelija u urinu mogu dati vredne informacije o zdravstvenom stanju osobe. To je razlog zašto se laboratorijska analiza urina rutinski koristi kao deo osnovnih zdravstvenih pregleda. Ukoliko se uoči neobičan broj ili tip epitelnih ćelija, može biti indikacija za dalja ispitivanja i možda čak rano otkrivanje nekih oboljenja.

Epitelne ćelije u urinu su više od običnog ‘nalaza’ – one su važni svedoci stanja u našem organizmu.

Značaj analize epitelnih ćelija postaje još vidljiviji kada se uzme u obzir da one mogu biti prvi znak upozorenja za niz stanja, od infekcija do malignih bolesti urinarnog trakta. Dakle, ove ćelije u urinu su ne samo pokazatelji trenutnog zdravstvenog stanja, već i potencijalni predskazivači budućih problema. Stoga, njihovo proučavanje predstavlja ključni deo prevencije i zaštite zdravlja urinarnog sistema.

 • pH vrednost
 • Prisustvo proteina
 • Specifična težina urina
 • Nivo glukoze
 • Prisustvo krvi

Ono što ne smete sebi dozvoliti jeste da zanemarite redovne kontrole koje uključuju i laboratorijsku analizu mokraće. Ona nije samo jedan od indikatora trenutnog zdravstvenog stanja, već i sredstvo rane dijagnostike potencijalno ozbiljnih oboljenja.

Šta su epitelne ćelije i gde se nalaze?

Šta su epitelne ćelije
Source: mojamedicina.com

Kada govorimo o epitelnim ćelijama, mislimo na one koje služe kao zaštitni sloj svih površina našeg tela koje dolaze u kontakt sa spoljašnjom sredinom – uključujući i urinarni trakt. One oblažu organe u urinarnom sistemu poput bubrega, bešike i uretre, i igraju ključnu ulogu ne samo u zaštiti, već i u procesima apsorpcije i sekrecije.

Postoji nekoliko tipova epitelnih ćelija, a njihova struktura i funkcija se razlikuju zavisno od lokacije u organizmu. U urinarnom traktu, one su zadužene za formiranje barijere između urina i tkiva, sprečavajući time prodiranje patogena i toksina u telo.

Prisutnost epitelnih ćelija u sedimentu urina obično ukazuje na obnavljanje tkiva ili odbačene ćelije iz urinarnog trakta. Međutim, njihov povećan broj ili neobična struktura može biti znak upalnih procesa ili drugih oboljenja.

Kroz analizu sedimenta urina pod mikroskopom, moguće je detektovati epitelne ćelije i steći detaljniji uvid u zdravstveno stanje osobe. Ovo čini mikroskopiju urina nezamenljivom u dijagnostici urinarnih oboljenja.

 • Prepoznavanje različitih tipova epitelnih ćelija može pomoći u lokalizaciji mogućih problema u urinarnom sistemu.
 • Tranzicioni epitel oblaže unutrašnjost bešike i uretre, dok bubrežni tubuli sadrže tzv. bubrežne epitelne ćelije.
 • Uobičajena je pojava manjeg broja ovih ćelija u urinu, ali njihov veći broj zahteva pažnju.
 • Detaljna ispitivanja su potrebna kada se naiđe na abnormalne epitelne ćelije kako bi se postavila tačna dijagnoza.

Kao neko ko posvećeno radi na očuvanju zdravlja urinarnog sistema, uvek ističem važnost redovnih pregleda koji uključuju analizu urina. Pravovremena detekcija i razumevanje promena u epitelnim ćelijama mogu biti od suštinskog značaja za prevenciju i lečenje urinarnog trakta.

Kako i zašto se vrši analiza urina

analiza urina

Ja sam neko ko svakodnevno dolazi u dodir sa ovom temom i postala sam potpuno svesna da su analiza urina i razumevanje parametara urina od suštinske važnosti za preciznu dijagnostiku i praćenje stanja urinarnog sistema. U praksi, pacijenti često ne shvataju zašto im je preporučen urinarni pregled i šta konkretno laboratorijska analiza mokraće može otkriti o njihovom zdravlju. Stoga mi je cilj da ja u ovom članku objasnim važnost i metode ove analize na razumljiv i jasan način.

Parametri analize urina i njihov značaj

Labaratorijska analiza mokraće opsežan je pregled koji uključuje ispitivanje fizičko-hemijskih parametara, uključujući boju, specifičnu težinu i zapreminu urina. Takođe se vrši detaljan mikroskopski pregled sedimenta. Evo kako izgleda uobičajena analiza i šta znače izmerene vrednosti:

 • Boja urina: Normalna boja urina varira od svetlo do tamno žute. Boja urina može ukazivati na hidrataciju, ali i na moguće probleme u organizmu.
 • Specifična težina: Ovaj parametar određuje koncentraciju urina i može signalizirati dehidraciju, preteranu hidrataciju ili disbalans minerala.
 • Zapreminu urina: Značajna promena uobičajene količine urina može ukazivati na različite zdravstvene probleme, uključujući bubrežne i endokrine poremećaje.
 • pH vrednost: pH vrednost ukazuje na kiselost urina i može varirati u zavisnosti od mnogih faktora, uključujući ishranu i određena oboljenja.

Analiza urina je nezamenjiva i služi kao prvi korak u otkrivanju potencijalnih oboljenja urinarnog trakta.

Za potrebe ilustracije, evo kako izgleda tabela sa osnovnim referentnim vrednostima fizičko-hemijskih parametara:

Parametar Referentne vrednosti
Boja Svetlo do tamno žuta
Specifična težina 1.010 do 1.030
Zapremina Nije specificirano, zavisi od unosa tečnosti i stanja organizma
pH vrednost 4.8 do 7.4

Odstupanja od referentnih vrednosti mogu ukazivati na razna stanja – od benignih, poput posledica ishrane, do ozbiljnih zdravstvenih problema kao što su dijabetes ili bubrežni kamenac. Detaljna analiza ovih parametara, zajedno sa mikroskopskim pregledom sedimenta urina, omogućava nam da dobijemo kompletan uvid u stanje urinarnog trakta pacijenta.

Prateći doktorski život svoje sestre i učeći pored nje sve ove godine svedok sam koliko je važno na vreme otkriti i lečiti oboljenja urinarnog sistema. U tom smislu, redovna laboratorijska analiza mokraće ne bi trebalo da bude izbor već neophodnost.

Fizičko-hemijska ispitivanja urina

Fizičko-hemijska ispitivanja urina
Source: ivamilosevic5.wordpress.com

Zašto su važni temeljni laboratorijski testovi koji nam pomažu da razumemo unutrašnje funkcije organizma? Fizička i hemijska analiza urina predstavljaju ključne procedure u otkrivanju različitih stanja i oboljenja, a rezultati koje dobijamo su neophodni za ispravno lečenje i očuvanje zdravlja.

Sledeća tabela predstavlja uobičajene parametre koje razmatramo kada govorimo o fizičkoj analizi urina i hemijskoj analizi urina:

Parametar Značaj
Boja urina Indikator hidratacije i mogućih bolesti
Specifična težina Odražava stanje hidratacije i ravnoteže elektrolita
Zapremina urina Može indicirati bolesti bubrega ili endokrine poremećaje
pH vrednost Govori o kiselosti urina i može upućivati na metaboličke ili bubrežne promene

Fizička analiza urina obuhvata ocenu transparentnosti, boje i mirisa, kao i specifične težine urina. Ove karakteristike mogu puno reći o zdravlju urinarnog sistema i o opštem stanju organizma. Na primer, tamnija boja urina obično ukazuje na dehidraciju, dok neobične boje mogu biti znak prisustva određenih oboljenja ili unosa nekih vrsta hrane ili lekova.

U kontekstu hemijske analize urina, izuzetnu pažnju posvećujemo pH vrednosti, koja nam pokazuje kiselost ili alkalnost urina. Normalna pH vrednost urina varira u opsegu koji omogućava održavanje ravnoteže u organizmu, dok odstupanja mogu biti znak prisustva određenih bolesti ili stanja.

Svaki doktor u sklopu svoje prakse, bi trebao redovno da preporučuje pacijentima da obrate pažnju na rezultate fizičko-hemijskih analiza, jer su oni prvi koji mogu ukazati na nepravilnosti u radu urinarnog trakta.

 • Analiza boje urina može biti prvi korak u prepoznavanju različitih bolesti.
 • Specifična težina urina je odličan pokazatelj pravilnog funkcisanja bubrega.
 • pH vrednost urina nam daje informacije o metaboličkom stanju organizma.

Proučavanje ovih parametara je esencijalno za rano detektovanje i prevenciju brojnih oboljenja, što doprinosi očuvanju zdravlja urinarnog sistema.

Mikroskopija urina: Potraga za epitelnim ćelijama

Mikroskopija urina
hkmb.hr

Šta tačno predstavlja mikroskopija urina. Ovaj precizan postupak omogućava doktorima da zavire duboko u tajne koje se kriju u sedimentu urina, pružajući neophodne informacije koje mogu ukazivati na razna oštećenja ili oboljenja unutar urinarnog trakta.

Dok razmatramo uzorke pod mikroskopom, poseban fokus stavljamo na epitelne ćelije u urinu. One mogu biti ključne u dijagnostici i pomažu nam da razumemo prirodu i obim urinarnih oboljenja kod pacijenata. Detektovanje ovih ćelija obezbeđuje nam jasan uvid u to da li su neophodna dalja ispitivanja i kojim putem treba da se krećemo u lečenju.

Epitelne ćelije u urinu su tihi svedoci. Njihova prisutnost u urinarnoj sedimentaciji otkriva priču o unutrašnjem zdravlju jedinke, a njihov broj, oblik i stanje igraju nezamenljivu ulogu u sposobnosti lekara da pruži najbolju moguću negu.

Proučavanje sedimenta urina pod mikroskopom

Svaka mikroskopija urađena u rukama uspešnih doktora predstavlja kombinaciju nauke i umetnosti. Intenzivno posmatranje sedimenta urina dopušta da se identifikuju manje i veće promene koje mogu biti indikator bolesti ili infekcija. Nije neobično pronaći jednu ili dve epitelne ćelije, ali kad njihova brojka prevaziđe uobičajene domete, to može biti jasno upozorenje.

Kada se detektuje povećan broj epitelnih ćelija u urinu, potrebno je dublje istraživanje. Da li se radi o benignoj upali, infekciji, ili nešto znatno ozbiljnije? Samo dalja analiza može dati odgovore.

Značaj detektovanja epitelnih ćelija u urinarnom traktu

Tajna zdravlja urinarnog trakta leži u preventivnim pregledima i svakako u praćenju broja epitelnih ćelija. Ove ćelije, kada su prisutne u anomalnim količinama, mogu simbolizovati alarm za odbranu od mogućih urinarnih oboljenja. Zato je njihovo detektovanje ne samo dijagnostički važno, već i esencijalno u planiranju budućeg tretmana.

 1. Zapažene epitelne ćelije pod mikroskopom daju nam ključne smernice za dalje postupanje.
 2. Precizno lociranje izvora problema zavisi od njihove tipologije i kvantiteta.
 3. Broj 7 u medicini ne predstavlja samo sreću, već i preciznost kojom se moramo kretati u tumačenju rezultata.

Mikroskopija urina je ključan korak u jednom većem procesu, jedna stanica u mozaiku koji čini kompletan medicinski pregled. Ova moćna metoda daje potrebnu sigurnost u otkrivanju i tretiranju urinarnih oboljenja, i kao takva, predstavlja nezaobilazni putokaz u lekarskom svakodnevnom radu.

Varijacije kiselosti i specifične težine urina

Kada je u pitanju urinarni trakt jedni od osnovnih faktora jesu kiselost urina i specifična težina urina. Ovi parametri daju važne uvide u funkcionisanje bubrega i celokupno stanje metabolizma u organizmu.

Šta pH vrednost govori o vašem zdravlju

Source: bastabalkana.com

Prilikom analize urina, pH vrednost je indikator koji govori o kiselosti urina. Normalna pH vrednost se kreće između 4,8 i 7,4, a variranje unutar ovog opsega može biti posledica različitih faktora, uključujući ishranu, hidraciju i prisustvo određenih oboljenja.

Preterano kiseli urin može biti znak dijabetesa ili dijareje, dok je alkalna reakcija često povezana sa respiratornim oboljenjima ili nefrološkim infekcijama. To pokazuje koliko je kontrola pH vrednosti ključna za ocenu stanja u zdravlju urinarnog sistema.

Specifična težina urina kao pokazatelj stanja organizma

Pored kiselosti, merenje specifične težine urina je esencijalna komponenta kojom se procenjuje rad bubrega. Specifična težina nam govori koliko su otpadne materije koncentrisane u urinu, a optimalne vrednosti leže između 1.010 i 1.030.

Parametar Normalne vrednosti Implikacije na zdravlje
kiselost urina (pH) 4.8 – 7.4 Odstupanja mogu ukazivati na metaboličke poremećaje ili infekcije
Specifična težina 1.010 – 1.030 Abnormalne vrednosti mogu signalizirati renalne ili sistemsko-disbalans probavne tečnosti

U slučaju da analiza pokaže značajno odstupanje od ovih vrednosti, razmatra se mogućnost postojanja oboljenja bubrega, jetre ili disajnih organa, i onda se preduzimaju dalji koraci za utvrđivanje uzroka. Pravovremeno otkrivanje ovih anomalija doprinosi ranom lečenju i boljem ishodu za pacijenta.

 • Otkrivanje abnormalne kiselosti urina zahteva dodatne testove i analize.
 • Visoka specifična težina može ukazivati na dehidrataciju ili bubrežnu insuficijenciju.
 • Smanjena specifična težina može upućivati na razređen urin usled prekomernog unosa tečnosti ili specifičnih bubrežnih stanja.

S obzirom na to da je broj 8 simbol ravnoteže, u medicini nam donosi jasnoću i tačnost kroz rigorozne analitike, kao što je slučaj sa testovima koji mere kiselost urina i specifičnu težinu urina.

Boja, izgled i ostali pokazatelji u urinu

Kada govorimo o boji urina, izgledu urina i zdravstvenim pokazateljima u urinu, podaci koje dobijamo iz analize mogu biti veoma indikativni kada je u pitanju zdravstveno stanje pojedinca. Promene koje uočimo ne samo da su signalna opomena već i vodič ka daljem ispitivanju potencijalnih problema.

Mutnoća urina može biti rezultat prisustva soli, krvnih ćelija ili bakterija, dok promenjena boja može signalizirati prisustvo medikamenata ili određene ishrane, ali isto tako ukazivati i na moguće oboljenje. Zato mi, kao lekar, sa posebnom pažnjom pristupam svakom od ovih parametara tokom analize.

Promene u boji i izgledu urina često ukazuju na poremećaje koji su potencijalno ozbiljni, ali ponekad i na benigna stanja koja su rezultat našeg načina života.

Boja urina Mogući uzrok
Bistro žuta Dobra hidratacija
Tamno žuta Dehidracija
Ružičasta ili crvena Prisustvo krvi, cvekle ili nekih lekova
Tamno smeđa Određeni lekovi, teški dehidracijski problemi
Zamagljena ili neprozirna Infekcije, prisustvo sluzi ili sedimenta

Prisustvo bilo kakve promene od standarda, poput neočekivane bistre ili pretamne boje urina, mutnog izgleda, ili neobičnog mirisa, zahteva dodatnu pažnju i, po potrebi, dalje kliničko ispitivanje. Jednostavan test urina omogućava mi da utvrdim da li su promene rezultat nečega bezazlenog ili ukazuju na zdravstveni problem koji zahteva lečenje.

 • Ako je urin bezbojan, može biti znak prekomernog unosa tečnosti ili nekih renih patologija.
 • Jaka žuta boja može biti znak određenih vitamina ili lekova.
 • Zelenkasta boja urina ponekad ukazuje na prisustvo određenih bakterijskih infekcija.
 • Prisustvo pene u urinu može ukazivati na proteine u urinu što zahteva dalju dijagnostiku.
 1. Pazite na boju vašeg urina – ona može biti ključna za rano otkrivanje zdravstvenih problema.
 2. Ne ignorisite mutan izgled urina – to može biti simptom urinarne infekcije.
 3. Redovno posmatrajte izgled vašeg urina kao preventivnu meru za očuvanje zdravlja.

Svako odstupanje od uobičajenog u boji ili izgledu urina smatra se kao veoma važan zdravstveni pokazatelj i trudim se da zajedno sa pacijentom dođemo do pravog uzroka i adekvatnog rešenja.

Urinarni trakt i urinarne infekcije: Šta epitelne ćelije mogu otkriti

Urinarni trakt i urinarne infekcije
Source: euromedic.rs

Ćelije u urinu mogu biti najraniji indikatori problema. One mogu ukazati na prisustvo urinarnih infekcija, koje su često posledica bakterija poput Ešerihija koli, Proteus, Klebsijela i Enterobakter. Ove bakterije su takoreći nevidljivi neprijatelji koji mogu prouzrokovati komplikacije, ukoliko nisu pravovremeno detektovane i tretirane.

Epitelne ćelije u urinu su kao svetionici u moru – ukazuju na mogući skriveni problem u urinarnom traktu još pre pojave bilo kakvih simptoma.

Znam da su urinarne infekcije obično propraćene simptomima poput učestalog mokrenja, bola prilikom mokrenja, ili promena u izgledu i mirisu urina. Pacijenti ponekad ove simptome ignorišu misleći da će proći sami od sebe, ne shvatajući da mogu biti signali za nešto ozbiljnije.

Epitelne ćelije kao biomarkeri u analizi urina

 1. Broj epitelnih ćelija u urinu često predstavlja prvu liniju indikacije za postojanje urinarne infekcije.
 2. Tip epitelne ćelije može ukazati na specifični deo urinarnog sistema koji je pod uticajem infekcije.
 3. Prema broju i tipu bakterija u urinu, mogu se birati odgovarajući terapijski pristupi.

Da bi se dobile najbolje procene koriste se precizne laboratorijske analize, uključujući i mikroskopiju sedimenta urina. Ovde je važno napomenuti da prikupljanje urina mora biti urađeno pravilno, kako bismo izbegli falsifikovanje rezultata.

Epitelne ćelije Normalne vrijednosti Povećane vrednosti
Squamous Nema ili u pojedinačnim ćelijama Može ukazivati na infekciju ili iritaciju
Transitional Nema ili vrlo mali broj Moguće bolesti bešike kao što su infekcije ili kamenac
Renal Ne postoje u sedimentu urina zdrave osobe Indikacija mogućeg oštećenja bubrega

Ukoliko odstupimo od normale, sledeći korak je predlaganje dalje analize i ispitivanja, kao što su urinokultura ili ultrazvuk urinarnog trakta, kako bismo stvorili kompletan klinički sliku i utvrdili najefikasniji način lečenja.

 • Redovno praćenje urinarnog trakta može znatno smanjiti rizike od kroničnih oboljenja.
 • Prevencija i edukacija su ključni u očuvanju zdravlja urinarne sfere.
 • Koristeći inovativne dijagnostičke metode, doprinosim povećanju šansi za brzo i efikasno izlečenje bolesti urinarnog trakta.

Moja poruka je jednostavna – nemojte zanemariti simptome ili abnormalne rezultate vaših analiza urina. Na kraju krajeva, oni su vaši najbolji saveznici u borbi za zdrav urinarni sistem.

Zaključak

Kroz ovaj članak smo zajedno prolazili pored mikroskopskog sveta i otkrivali značaj epitelnih ćelija u urinu. Ove ćelije nisu samo biološki materijal već i važni signali koji nam mogu ukazati na prisustvo urinarnih infekcija i razne vrste oboljenja.

Pravilno prikupljanje uzoraka i precizno tumačenje rezultata analize urina predstavljaju temelj za uspostavljanje tačne dijagnoze i efektivnog lečenja. Ne sme se zanemariti ni najmanji znak koji nam naš urin pruža, jer i najblaža anomalija može biti predznak nečega što zahteva našu hitnu pažnju.

Pažljivo slušajte signale koje vam telo šalje. Na taj način, epitelne ćelije u urinu postaju saveznici u očuvanju našeg zdravlja, a na nama je da to znanje koristimo kao moćno oruđe u očuvanju vitalnosti i prevenciji bolesti.

FAQ

Šta su epitelne ćelije i gde se nalaze u urinarnom sistemu?

Epitelne ćelije su ćelije koje oblažu površinu urinarnog trakta, uključujući bubrege, mokraćovode, mokraćnu bešiku i uretru. Ukoliko se ove ćelije nađu u urinu, to može ukazivati na različita stanja unutar urinarnog sistema.

Kako se vrši analiza urina i šta ona obuhvata?

Analiza urina je laboratorijski test kojim se ispituju fizičke, hemijske i mikroskopske karakteristike urina. To uključuje proveru boje, zapremine, specifične težine, prisustva raznih supstanci te mikroskopsku analizu sedimenta urina.

Zašto su laboratorijske analize mokraće važne za očuvanje zdravlja urinarnog sistema?

Laboratorijske analize mokraće su važne jer pružaju informacije o stanju urinarnog sistema. One mogu identifikovati indikatore oboljenja i infekcija, omogućavajući ranu intervenciju i tretman.

Šta znači prisustvo epitelnih ćelija u urinu?

Prisustvo epitelnih ćelija može biti normalna pojava, ali može ukazivati i na upalne procese, infekcije ili druge abnormalnosti unutar urinarnog sistema. Broj i tip epitelnih ćelija daju dodatne informacije o potencijalnim zdravstvenim problemima.

Šta predstavlja pH vrednost urina i zašto je ona bitna?

pH vrednost urina pokazuje stepen kiselosti ili alkalnosti. Normalan opseg je od 4,8 do 7,4, a značajno odstupanje od ovih vrednosti može signalizirati metabolička oboljenja, urinarne infekcije ili druge zdravstvene probleme.

Kako se tumači specifična težina urina?

Specifična težina urina je mera koncentracije urina. Normalne vrednosti se kreću između 1.010 i 1.030. Visoke ili niske vrednosti mogu ukazivati na probleme sa bubrezima, dehidrataciju, ili prekomerno unošenje tečnosti.

Kako boja i izgled urina mogu ukazivati na zdravstvene probleme?

Boja i izgled urina mogu se menjati zbog različitih faktora, uključujući ishranu, hidrataciju, lekove i zdravstvena stanja. Na primer, jako tamna boja može ukazivati na dehidrataciju, dok crvena ili braon boja može signalizirati prisustvo krvi.

Koje su česte bakterije koje izazivaju urinarne infekcije i kako ih prepoznajemo?

Ešerihija koli je najčešći uzročnik urinarnih infekcija, ali i druge bakterije poput Proteusa, Klebsielle i Enterobactera mogu izazvati infekciju. Analiza urina može detektovati prisutnost ovih bakterija kao i leukocite koji su pokazatelji infekcija.

Kakva je veza između mikroskopije sedimenta urina i zdravlja urinarnog trakta?

Mikroskopija sedimenta urina koristi se za pretraživanje prisustva ćelija, kristala, mikroorganizama i druge materije. Otkrivanje i analiza ovih elemenata pomažu u identifikovanju različitih stanja urinarnog trakta, uključujući upale, infekcije, kristaluriju i druge patološke promene.

Veze ka izvorima

Picture of Darinka Aleksic

Darinka Aleksic

Studirala srpski jezik i književnost. Profesionalni teniski trener. 14 godina uspešnog rada na web sajtovima...Zvuči kao mnogo godina, zar ne! E pa mnogo godina je već i iza mene, ali još važnije - i isped mene. Uz godine ide i iskustvo a imam ga prilično. Poznajem mnogo životnih tema i trudiću se da vam ih što bolje predstavim. Neka Sens bude vaš svakodnevni izbor.