Šta znači kada se pojave eritrociti u urinu i može li biti krvi u mokraći: Uzroci i značaj hematurije

eritrociti u urinu

Pojava eritrocita u urinu, poznatija kao hematurija, predstavlja prisustvo crvenih krvnih zrnaca u mokraći i može biti indikator različitih stanja, od benignih do ozbiljnijih medicinskih problema. Eritrociti su normalno prisutni u krvi i odgovorni su za transport kiseonika, a njihovo otkrivanje u urinu može zahtevati dalje kliničke analize. Hematurija može biti mikroskopska, što znači da se krv u urinu ne može videti golim okom, ili makroskopska, gde je prisustvo krvi vidljivo.

Razumevanje uzroka hematurije od ključne je važnosti. Uzroci mogu biti različiti, uključujući upalne procese, infekcije, prekomerno fizičko naprezanje, urolitijazu, pa čak i neke vrste lekova. Specifični uzroci mogu se utvrditi urološkim pregledima i laboratorijskim analizama. Detaljno ispitivanje uzoraka urina i pravilna dijagnostika su od suštinskog značaja za adekvatno lečenje stanja i praćenje napretka bolesti. Prevencija, kao i rana dijagnoza, mogu značajno doprineti smanjenju rizika od komplikacija povezanih sa prisustvom eritrocita u urinu.

Šta Su Eritrociti i Kako Ulaze u Urin

Eritrociti su crvene krvne ćelije koje primarno služe za transport kiseonika od pluća do ostalih tkiva i organa, kao i za odnošenje ugljen-dioksida nazad do pluća da bi se izdahnuo. Normalno, eritrociti ostaju unutar krvotoka i ne prelaze u urin.

Urin se formira u bubrezima filtriranjem krvi. Tokom ovog procesa bubrezi izdvajaju otpadne materije i višak tečnosti iz krvi, kreirajući urin. U zdravih osoba, bubrezi sprečavaju prolazak eritrocita kroz svoje filtracione sisteme. Međutim, različiti uslovi mogu dovesti do toga da eritrociti prođu kroz glomerule – filtracione jedinice bubrega – i uđu u urin. Ovakva pojava poznata je kao hematurija.

Dva glavna tipa hematurije su:

 • Mikroskopska hematurija: prisustvo eritrocita je vidljivo samo pod mikroskopom.
 • Makroskopska hematurija: eritrociti u urinu su prisutni u takvom broju da mijenjaju boju urina, dajući mu crvenkast ton.

Među uzročnicima koji mogu dovesti do prolaska eritrocita u urin spadaju:

 • Infekcije urinarnog trakta
 • Kamen u bubregu
 • Povrede ili bolesti bubrega
 • Intenzivno vežbanje
 • Statički faktori, poput porodične predispozicije ili određenih genetskih stanja

Dijagnoza i lečenje zasnovani na uzroku mogu smanjiti ili eliminisati prisustvo eritrocita u urinu. Detaljnije informacije o pojavi eritrocita u urinu mogu se pronaći na internetu.

Hematurija: Definicija i Tipovi

Hematurija predstavlja prisustvo crvenih krvnih zrnca u urinu i može biti indikator osnovnog medicinskog stanja. Postoje dva osnovna tipa hematurije koja se dijagnostikuju: makroskopska i mikroskopska.

Makroskopska Hematurija

Makroskopska hematurija karakteriše se vidljivom prisutnošću krvi u urinu. U ovoj situaciji, urin može imati crvenu boju ili boju koja podseća na čaj. Makroskopska hematurija lako je uočljiva bez upotrebe laboratorijske opreme i često je prvi znak koji pacijenti primete.

Mikroskopska Hematurija

Za razliku od makroskopske, mikroskopska hematurija podrazumeva prisutnost crvenih krvnih zrnca koja nisu vidljiva golim okom. Dijagnoza mikroskopske hematurije postavlja se analizom urina pod mikroskopom, gde se identifikuju eritrociti u velikom povećanju.

Uobičajeni Simptomi Povezani sa Hematurijom

Hematurija je medicinski termin koji označava prisustvo crvenih krvnih zrnaca, odnosno eritrocita u urinu. Simptomi vezani za hematuriju mogu varirati, uključujući promene u boji urina i pojavu pratećih simptoma kao što su bolovi i povraćanje.

Boja Urina

Boja urina može dosta reći o zdravstvenom stanju pojedinca. Tipično, urin bez prisustva krvi ima svetložutu boju. U slučaju hematurije, boja se kreće od svetlocrvene do tamnocvene, ponekad čak i braonkaste, što ukazuje na stariju krv ili krvne ugruške. U slučajevima kada je krv prisutna u urinu, ali nije vidljiva golim okom, govori se o mikroskopskoj hematuriji.

Praćenje Boli i Drugih Simptoma

Pacijenti sa hematurijom mogu doživljavati različite oblike nelagode. Bolovi prilikom mokrenja, bolovi u trbuhu, kao i nelagoda u području ispod pupka nisu neobični. U kombinaciji sa hematurijom, simptomi poput povišene temperature, povraćanja i opšte malaksalosti mogu ukazivati na infekciju ili ozbiljniji zdravstveni problem. Važno je obratiti pažnju na ove prateće simptome i konsultovati se sa lekarom za dalju dijagnostiku i lečenje.

Mogući Uzroci Prisustva Eritrocita u Urinu

Kada se eritrociti, poznatiji kao crvene krvne ćelije, pojave u urinu, to može biti znak različitih stanja, od infekcija do ozbiljnih bolesti bubrega. Identifikacija uzroka je ključna za odgovarajući tretman.

Infekcije i Upale

Infekcije urinarnog trakta su čest uzrok prisustva eritrocita u urinu. One mogu biti izazvane bakterijama koje ulaze u urinarni trakt, što dovodi do upale i oštećenja sluznice, često praćeno bolom, peckanjem prilikom mokrenja, ili čak vidljivom krvlju u urinu. Specifično, u okviru infekcija, bakterija E. coli je čest izazivač upala.

Problemi sa Bubrežnim Kamencima

Kamen u bubregu može iritirati bubrežne kanale ili uretru tokom prolaska kroz urinarni sistem. To rezultira prisustvom eritrocita u urinu. Bol prilikom mokrenja i promena boje urina na tamnije nijanse su simptomi koji se mogu primetiti u ovom slučaju.

Bolesti bubrega

Među mogućim uzrocima su i ozbiljnije bolesti bubrega, kao što je glomerulonefritis, upala glomerula – sitnih krvnih sudova u bubrezima. Ovako oštećeni glomeruli mogu da propuštaju eritrocite u urin. Bolest bubrega koji je progresirao može uzrokovati hronično prisustvo eritrocita u urinu, što zahteva detaljne medicinske pretrage.

Uticaj Lekova na Pojavu Krvi u Urinu

Lekovi su često neophodni za lečenje raznih stanja, ali oni takođe mogu imati i neželjene efekte. Jedan od takvih efekata jeste pojava krvi u urinu, medicinski poznata kao hematurija. Različiti lekovi, uključujući antibiotike, aspirin, penicilin, heparin i ciklofosfamid, mogu doprineti pojavi ovog simptoma.

Antibiotici, poput penicilina, mogu izazvati hematuriju kao rezultat alergijske reakcije ili oštećenja bubrega. Hematurija se može pojaviti i usled upotrebe antikoagulansa poput heparina, koji sprečavaju zgrušavanje krvi i time povećavaju rizik od krvarenja.

Aspirin je još jedan lek povezan sa pojavom krvi u urinu zbog svojih antikoagulantnih svojstava. Naročito kada se uzima u većim dozama, može dovesti do lakšeg krvarenja.

Onkološki lek ciklofosfamid može uzrokovati pojavu krvi u urinu zbog toksičnog efekta na bešiku. U ovom slučaju, hematurija može biti popraćena i drugim simptomima, kao što je osetljivost u području bešike.

Kada se pojavi hematurija, važno je obratiti se lekaru radi utvrđivanja tačnog uzroka. Pojedini lekovi mogu zahtevati prilagođavanje doze ili potpuno prekid upotrebe kako bi se izbegle dalje komplikacije. Lekarska procena je ključna za ispravno lečenje i očuvanje zdravlja bubrega i urinarnog trakta.

Fizičko Stanje i Vežbanje kao Faktori Rizika

Pojavljivanje eritrocita u urinu može biti rezultat fizičkih aktivnosti ili stanja organizma. Naporno vežbanje, kao i povrede, mogu imati ulogu u ovom fenomenu.

Naporno Vežbanje i Sportisti

Naporno vežbanje, naročito kod profesionalnih sportista i trkača, može dovesti do prolaznog povećanja eritrocita u urinu, a samim tim i rizika od hematurije. Intenzivna aktivnost može uzrokovati mikrotraume u mišićima i urinarnom traktu, što rezultira pojavom crvenih krvnih zrnaca u urinu.

Traume i Povrede

Fizičko oštećenje ili povreda bubrega kao posledica udarca ili nesreće može izazvati pojavu krvi u mokraći. Traume koje utiču na abdomen ili donji deo leđa posebno su rizične jer mogu direktno narušiti integritet bubrega ili okolnih struktura urinarnog sistema.

Hronična Stanja i Bolesti Kao Uzroci Hematurije

Hematurija, odnosno pojava eritrocita u urinu, često je indikator za različita hronična stanja i bolesti. Tačna dijagnoza zahteva kompletnu medicinsku evaluaciju jer uzroci mogu biti raznovrsni, od problema sa prostatom do sistemskih oboljenja.

Uvećana Prostata i Problemi sa Prostatom

Pojava krvi u urinu može biti povezana sa prostatom, posebno kod starijih muškaraca. Uvećana prostata, ili benigna hiperplazija prostate, može izvršiti pritisak na uretru i izazvati hematuriju. Problemi sa prostatom mogu uključivati i infekcije, kao i rak prostate, koji takođe mogu biti uzrok prisustva krvi u mokraći.

Bakterijske Infekcije i Gljivična Oboljenja

Infekcije mokraćnih puteva, koje mogu biti izazvane bakterijama ili gljivicama, često su pridružene pojavi krvi u mokraći. Kod ovih oboljenja, hematurija se javlja usled iritacije i upale sluznice mokraćnih puteva.

Genetske i Sistemske Bolesti

Genetske anomalije kao što su bolest srpastih ćelija i Alportov sindrom mogu uzrokovati hematuriju. Policistična bolest bubrega, koja se karakteriše formiranjem cista na bubrezima, kao i hemofilija, poremećaj zgrušavanja krvi, takođe su mogući uzroci prisustva eritrocita u urinu.

Dijagnostički Postupci i Analize

crvena krvna zrnca

Dijagnostika prisustva eritrocita u urinu obuhvata niz analiza i postupaka, koji su ključni za utvrđivanje uzroka hematurije. Svaki postupak ima specifičnu ulogu u otkrivanju potencijalnih abnormalnosti ili stanja koja mogu dovesti do pojave krvi u mokraći.

Urinokultura i Mikrobiološko Ispitivanje

Urinokultura je standardni test koji se koristi za detekciju i identifikovanje bakterija u urinu, što može ukazivati na urinarnu infekciju. Ovaj test obuhvata uzimanje uzorka urina koji se inkubira da bi se omogućilo rastućim bakterijama da se razviju, čime se omogućava njihova identifikacija i testiranje na osetljivost na antibiotike. Mikrobiološko ispitivanje takođe uključuje proveru prisustva belih krvnih zrnaca, crvenih krvnih zrnaca, epitelnih ćelija, kristala, cilindara i drugih elemenata.

 • Analiza urina: Proverava se hematurija i drugi parametri.
 • Referentne vrednosti: Normalno, eritrociti u urinu treba da budu odsutni ili ispod referentnih vrednosti.

Biopsija Bubrega i Histološka Analiza

Biopsija bubrega je invazivna procedura gde se uzima mali uzorak tkiva bubrega. Histološka analiza ovog uzorka može otkriti prisustvo bolesti, kao što su glomerulonefritis ili tumorske lezije, koje mogu dovesti do prisustva eritrocita u urinu. Biopsija je često praćena detaljnom analizom pod mikroskopom i koristi se kada su drugi testovi nedovoljni za postavljanje precizne dijagnoze.

 • PSA (Prostata-Specifični Antigen) može se testirati ako postoji sumnja na probleme povezane s prostatom.
 • Histološka analiza: Uključuje bojenje i mikroskopsko pregledanje tkivnih uzoraka.

Različiti Testovi i Laboratorijski Markeri

Postoji širok spektar testova i laboratorijskih markera koji se koriste za procenu prisustva eritrocita u urinu. Ovi markeri uključuju, ali nisu ograničeni na, kompletnu krvnu sliku (KKS), koja ispituje koncentraciju hemoglobina, hematokrit, kao i broj bele krvne zrnca. Specifični markeri, kao što je hemoglobinurija, upućuju na to da hemoglobin direktno ulazi u urin bez prisustva crvenih krvnih zrnaca.

 • Laboratorijski markeri kao što je hemoglobin: Ispituje se prisustvo u urinu.
 • KKS: Pruža uvid u opšte stanje krvnih ćelija.

Popratni Faktori i Eksterni Uzročnici Hematurije

Hematurija može biti simptom različitih zdravstvenih problema, i dok se neki od njih mogu direktno povezati sa unutrašnjim stanjem organizma, postoje i eksterni faktori koji mogu uticati na pojavu krvi u urinu, kao što su ishrana i životne navike.

Dijeta i Namirnice

Hrana koja se konzumira može imati uticaj na pojavu eritrocita u urinu. Na primjer, namirnice koje mogu izazvati bojenje urina, a ponekad i hematuriju obuhvataju cveklu, bobice i rabarbaru. Takođe, određene namirnice koje su bogate kalcijumom ili koje imaju visok sadržaj oksalata mogu povećati rizik od formiranja kamenaca u bubregu, što može dovesti do hematurije.

 • Namirnice koje mogu promeniti boju urina:
  • Cvekla
  • Bobice
  • Rabarbara
 • Namirnice povezane s rizikom od kamenaca u bubregu may include:
  • Predmeti bogati kalcijumom
  • Hrana visokog sadržaja oksalata

Životni stil i Navike

Životni stil i dnevne navike takođe igraju ulogu u zdravlju urinarnog trakta. Pušenje je poznati faktor rizika za mnogobrojna oboljenja, uključujući i one koje utiču na urinarni sistem i mogu dovesti do hematurije. Pored toga, ljudi treba da obrate pažnju na dovoljan unos tečnosti i izbegavaju česte upotrebe lekova koji mogu iritirati mokraćni sistem.

 • Životni stil faktori koji mogu doprineti hematuriji:
  • Pušenje može povećati rizik za urinarne bolesti.
  • Nedostatak tečnosti može dovesti do koncentracije urina i veće šanse za infekcije i kamence.
  • Lekovi mogu iritirati mokraćni sistem ili izazvati krvarenje.

Interpretacija Rezultata i Kliničko Značenje

Interpretacija rezultata prisustva eritrocita u urinu je ključni korak u dijagnostikovanju mogućih poremećaja i oboljenja. Ovi rezultati mogu ukazivati na prisustvo krvi u urinu, što može biti indikator različitih stanja, od benignih do potencijalno ozbiljnih bolesti.

Hemoglobinska Analiza

Hemoglobinska analiza omogućava kvantifikaciju nivoa hemoglobina u krvi. Prisustvo slobodnog hemoglobina u urinu bez eritrocita može ukazivati na intravaskularnu hemolizu. U tom slučaju, hemoglobina je oslobođen iz unutarstaničnog prostora eritrocita direktno u krvotok, nakon čega može završiti u urinu. Nivo hemoglobina može biti povezan i sa raznim formama anemije, kao i indikator prisustva krvnih ugrušaka ili čak kancera, poput raka bubrega.

Evaluacija Bolesti Urinarnog Trakta

Određivanje nivoa eritrocita u urinu je važno za utvrđivanje bolesti bubrega i drugih stanja urinarnog trakta. Normalne vrednosti ne isključuju mogućnost bolesti, ali povišeni eritrociti mogu biti znak upale, infekcije ili prisustva kamenaca u bubregu. Pored toga, prisustvo većeg broja eritrocita – hematurija, može ukazivati na ozbiljnije probleme kao što su tumori ili ozlede unutar urinarnog sistema. Prisustvo krvi u urinu, posebno ukoliko je vidljivo golim okom, zahteva temeljnu evaluaciju kako bi se isključila ili potvrdila prisutnost ozbiljnih stanja kao što su kanceri urinarnog trakta.

Lečenje i Praćenje Stanja

Lečenje i praćenje stanja prisustva eritrocita u urinu, ili hematurije, zavise od uzroka koji ih je izazvao. Važno je identifikovati da li su u pitanju akutni simptomi, hronična stanja kao što su infekcije urinarnog trakta ili kamen u bešici, ili potreba za hirurškim intervencijama.

Protokoli za Akutna Stanja

U slučajevima kada je akutna povreda urinarnog trakta ili infekcija urinarnog trakta uzrok eritrocita u urinu, potrebna je brza medicinska pažnja. Specifični protokoli uključuju urinokulture za identifikovanje patogena i određivanje odgovarajućeg antibiotika. Značajno je brzo reagovati kako bi se sprečila širenje infekcije i oštećenje renalnog tkiva.

Konzervativno i Medicinsko Lečenje

Za hronične stanja kao što su urinarne infekcije, kamen u bešici, ili hiperplazija, lečenje može biti konzervativno ili medikamentozno. To uključuje upotrebu antibiotika, alfa-blokatora ili drugih lekova koji ublažavaju simptome i sprečavaju pogoršanje stanja. Pacijenti se savetuju da piju mnogo tečnosti i prate promene u simptomima.

Hirurške Intervencije i Postupci

Hirurške intervencije mogu biti neophodne u slučaju urolitijaze, maligniteta ili nekih stanja kao što je anemija srpastih ćelija koja mogu dovesti do značajnijeg krvarenja u urinarnom traktu. Postupci variraju od minimalno invazivnih tehnika do otvorenih operacija, u zavisnosti od težine i prirode osnovnog uzroka hematurije. Pratite redovnost i efikasnost terapije je ključno za izbegavanje komplikacija.

Prevencija i Smanjenje Rizika od Pojave Krvi u Urinu

Prevencija pojave krvi u urinu (hematurija) obuhvata nekoliko aspekata životnog stila i opšteg zdravlja. Redovno konzumiranje vode je ključno za očuvanje zdravlja urinarnog trakta, jer hidratacija pomaže u ispiranju štetnih supstanci iz tela. Preporučljivo je da osobe piju dovoljno vode svakodnevno, prateći svoje potrebe za hidratacijom promenama u boji i konzistenciji urina.

Dostatan unos proteina je važan, ali preterivanje može opteretiti bubrege, stoga je važno održavati umerenu količinu.

Ključni saveti za smanjenje rizika od pojave krvi u urinu uključuju:

 • Redovna kontrola zdravstvenog stanja: Redovni pregledi mogu brzo da identifikuju različite zdravstvene probleme koji mogu dovesti do pojave krvi u urinu.
 • Pravilna ishrana: Izbegavanje ekstremnih dijeta i hrane koja može iritirati urinarni trakt, kao što su začini, previše soli ili šećera.
 • Održavanje telesne težine: Prekomerna težina može povećati pritisak na bubrege i urinarne puteve.
 • Prestanak pušenja: Pušenje može doprineti brojnim bolestima koje izazivaju hematuriju.
 • Izbegavanje upotrebe određenih lekova: Oprez pri upotrebi lekova koji mogu uzrokovati pojavu krvi u urinu, kao što su antikoagulansi i neki antiinflamatorni lekovi.

Redovno vežbanje je korisno ali pazite na ekstremne aktivnosti koje mogu dovesti do povrede urinarnog trakta. Ukoliko se pojavi bilo kakva neuobičajena simptomatologija, pravovremeno se obratite lekaru.

Zaključak

eritrociti

Ustanovljavanje eritrocita u urinu, poznatijih kao crvena krvna zrnca, ozbiljan je indikator koji zaslužuje pažnju. Oni mogu ukazivati na različite zdravstvene stanja – od benignih do onih koja zahtevaju hitnu medicinsku intervenciju.

Glavni uzroci prisustva eritrocita u urinu obuhvataju:

 • Infekcije urinarnog trakta
 • Bolesti bubrega, poput kamena ili glomerulonefritisa
 • Urološke probleme, kao što su tumori ili uvećana prostata

Postoje dve vrste hematurije:

 1. Mikrohematurija: Prisutnost eritrocita nije vidljiva golim okom, ali se detektuje laboratorijskim testovima.
 2. Makrohematurija: Mokraća može promeniti boju, postajući ružičasta, crvena ili smeđa, što ukazuje na vidljivu količinu krvi.

Važno je napomenuti da ne svaka promena boje urina nužno signalizuje prisustvo krvi. Faktori kao što su određena hrana, npr. cikla, ili lekovi takođe mogu uzrokovati promenu boje.

Ukoliko se uoče eritrociti u urinu, preporučuje se detaljno medicinsko ispitivanje kako bi se utvrdio uzrok i započelo sa odgovarajućim lečenjem. Povremeno, iako ređe, fizička aktivnost ili upotreba aspirina može biti povezana sa prolaznom hematurijom.

Konkretno, ukoliko je prisutna hematurija bez bola, treba obratiti posebnu pažnju, jer može biti znak za prisustvo tumora u urinarnom sistemu.

U svakom slučaju, pravovremena dijagnoza i lečenje su ključni za očuvanje dobrog zdravlja urinarnog trakta i opšteg stanja organizma.

Često Postavljana Pitanja

Pojavljivanje eritrocita u urinu može izazvati zabrinutost, ali je važno razumeti moguće uzroke i simptome kako bi se pravilno postupilo.

Koji su mogući uzroci prisustva eritrocita u urinu?

Prisustvo eritrocita u urinu može biti rezultat infekcija urinarnog trakta, bubrežnih kamena, traume ili napredovanja različitih bolesti bubrega. Vise o tome moguće je pročitati na Šta znači kada se pojave eritrociti u urinu.

Šta označava povećan broj leukocita u urinu?

Povećan broj leukocita u urinu obično ukazuje na prisustvo infekcije ili upale unutar urinarnog sistema.

Koje bolesti mogu izazvati pojavu krvi u mokraći?

Bolesti koje mogu izazvati pojavu krvi u mokraći uključuju, ali nisu ograničene na, urinarne infekcije, bubrežne kamence, tumore i različite poremećaje bubrega.

Koji simptomi ukazuju na hematuriju?

Simptomi koji ukazuju na hematuriju uključuju vidljivu promenu boje urina, često crvenu ili smeđu, kao i moguće prateće simptome kao što su bol prilikom mokrenja ili učestalo mokrenje.

Kako se leči prisustvo eritrocita u urinu?

Lečenje prisustva eritrocita u urinu zahteva dijagnostiku radi identifikacije osnovnog uzroka, nakon čega se, zavisno od dijagnoze, može pristupiti specifičnom tretmanu.

Da li je pojava eritrocita u urinu uvek razlog za zabrinutost?

Pojava eritrocita u urinu nije uvek razlog za zabrinutost. U nekim slučajevima, može biti privremena i rezultat beznačajnih uzroka. Ipak, savetuje se da se konsultuje lekar radi dodatnih analiza.

Picture of Darinka Aleksic

Darinka Aleksic

Studirala srpski jezik i književnost. Profesionalni teniski trener. 14 godina uspešnog rada na web sajtovima...Zvuči kao mnogo godina, zar ne! E pa mnogo godina je već i iza mene, ali još važnije - i isped mene. Uz godine ide i iskustvo a imam ga prilično. Poznajem mnogo životnih tema i trudiću se da vam ih što bolje predstavim. Neka Sens bude vaš svakodnevni izbor.