Šta Nam Poručuju Niski, Šta Visoki Eritrociti I Koje Su Prosečne Vrednosti: Razumevanje Hematoloških Parametara

niski i visoki eritrociti

Eritrociti, ili crvena krvna zrnca, su osnovni nosioci kiseonika u ljudskom organizmu i igraju ključnu ulogu u respiratornoj funkciji tkiva. Broj eritrocita u krvi može biti pokazatelj mnogih stanja i bolesti, što ih čini važnim parametrom u mnogim medicinskim ispitivanjima. Prosečne vrednosti broja eritrocita variraju u zavisnosti od pola i dobi osobe, ali i od brojnih drugih faktora, uključujući nadmorsku visinu na kojoj osoba živi.

Hemoglobin je protein unutar eritrocita koji se veže za kiseonik i omogućava njegovo transportovanje kroz krvotok do ćelija koje ga koriste u procesima proizvodnje energije. Kada su nivoi eritrocita i hemoglobina unutar normalnih granica, oni ukazuju na dobro zdravlje i funkciju respiratornog sistema. Međutim, niski ili visoki broj eritrocita može ukazivati na različite zdravstvene probleme, uključujući bolesti srca, bolesti bubrega, razne oblike anemije ili čak hidrataciju organizma.

S obzirom na važnost eritrocita za prenos kiseonika i održavanje života ćelija, njihove vrednosti se često koriste kao deo standardnih krvnih ispitivanja kako bi se procenilo opšte zdravstveno stanje osobe. Brzo dijagnostikovanje i adekvatno lečenje mogućih poremećaja su ključni za očuvanje optimalnog zdravlja i prevenciju ozbiljnijih zdravstvenih komplikacija.

Ključne Činjenice

 • Eritrociti su glavni prenosioci kiseonika i važan pokazatelj zdravstvenog statusa.
 • Hemoglobin je esencijalan za funkciju eritrocita i prenos kiseonika.
 • Normalne vrednosti eritrocita variraju zavisno od pola, dobi i drugih uslova.

Eritrociti – Osnove i Definicije

Eritrociti, poznati kao crvena krvna zrnca, predstavljaju ključne ćelije u krvi koji su odgovorni za transport kiseonika iz pluća do tkiva i organa u telu, kao i za odvodjenje ugljen-dioksida nazad do pluća. Oni su najbrojniji tip ćelija u ljudskom krvotoku i igraju esencijalnu ulogu u održavanju životnih funkcija.

 • Struktura eritrocita: Diskoidnog su oblika, bez jezgra, omogućavajući im da se lako deformišu prilikom prolaska kroz uske kapilare.
 • Funkcija: Glavna uloga eritrocita je vezivanje kiseonika uz pomoć hemoglobina, proteina koji crvenim krvnim zrncima daje karakterističnu crvenu boju.

Normalne vrednosti eritrocita u krvnoj slici kreću se od 4 do 5 miliona po mikrolitru za žene i nešto više za muškarce. Ako broj eritrocita odstupa od normalnih vrednosti, bilo da su povišeni ili sniženi, to može ukazivati na određena zdravstvena stanja ili potrebu za dodatnim medicinskim testiranjem.

Niski nivoi eritrocita mogu signalizirati stanje poznato kao anemija, usled čega organi ne dobijaju dovoljno kiseonika, što može dovesti do umora i druge simptome. Sa druge strane, visoki nivoi mogu ukazivati na dehidraciju ili bolesti kao što je polycitemia vera.

Praćenje krvne slike, uključujući broj eritrocita, u okviru redovnih medicinskih pregleda je važno za očuvanje zdravlja i rane identifikacije potencijalnih problema.

Hemoglobin i Njegova Uloga

Hemoglobin je ključni protein u eritrocitima koji omogućava efikasno prenos kiseonika od pluća do svih organa tela, kao i prenos ugljen-dioksida natrag do pluća.

Struktura i Funkcija Hemoglobina

Hemoglobin se sastoji od četiri proteinske podjedinice – dva alfa i dva beta globina. Svaka od ovih podjedinica sadrži grupu koja se naziva hemo, u kojoj se nalazi atom gvožđa odgovoran za vezivanje kiseonika. Kiseonik se u plućima veže za hemoglobin, formira oksihemoglobin i transportuje se do tkiva, gde se kiseonik oslobađa i koristi se u metaboličkim procesima.

Važnost Hemoglobina za Organizam

Normalna vrednost hemoglobina varira između polova i različitih uzrasta:

 • Muškarci: 13,8 — 17,2 g/dl
 • Žene: 12 — 15,5 g/dl
 • Deca: 11 — 16 g/dl

Hemoglobin je esencijalan za zdravlje jer omogućava tkivima da dobiju potreban kiseonik za održavanje života i pravilno funkcionisanje organa.

Bolesti povezane sa Hemoglobinom

Abnormalne vrednosti hemoglobina mogu biti pokazatelj različitih stanja. Anemija je najčešća bolest povezana sa niskim nivoom hemoglobina, dok povišeni nivoi mogu ukazivati na policitemiju veru ili bolesti kao što je hronična opstruktivna plućna bolest (HOPB). Sideropenična anemija, nizak nivo hemoglobina usled manjka gvožđa, je posebno čest tip anemije.

Parametri Hemoglobina

Kod ispitivanja parametara hemoglobina, često se analiziraju i druge vrednosti poput hematokrita, koji predstavlja procenat krvi koji čine eritrociti i trebalo bi da iznosi od 40-50% za muškarce, a od 37-47% za žene. Srednja zapremina crvenih krvnih zrnaca (MCV) je takođe važan parametar koji ukazuje na veličinu eritrocita i koristi se za klasifikaciju anemija. Hemoglobin u urinu može biti znak hemolize ili oštećenja bubrega.

Parametri Crvenih Krvnih Zrnaca

Parametri Crvenih Krvnih Zrnaca

Precizno razumevanje parametara crvenih krvnih zrnaca je ključno za dijagnozu i praćenje mnogih zdravstvenih stanja. Može nam reći više o postojanju anemije, policitemije i mogućim odstupanjima kod osoba različite starosti i pola.

Referentne Vrednosti Eritrocita

Referentne, odnosno prosečne vrednosti eritrocita razlikuju se po polu i starosti osobe. Za muškarce, normalan opseg je od 4,2 – 5,8 x 10^12/l, dok su za žene te vrednosti nešto niže, obično između 3,7 – 5,2 x 10^12/l. Ove vrednosti takođe zavise od nadmorske visine na kojoj osoba živi.

Značaj Hematokrita u Analizi Krvne Slike

Hematokrit predstavlja procenat crvenih krvnih zrnaca u odnosu na ukupnu zapreminu krvi. Normalne vrednosti hematokrita za muškarce se kreću između 40-54%, dok su vrednosti za žene 36-48%. Analiza hematokrita je važna za detekciju anemije ili policitemije.

Promene Eritrocita Kroz Životne Dobe

Broj eritrocita u krvi se menja sa starošću. Novorođenčad imaju viši broj eritrocita, ali se taj broj smanjuje tokom prve godine života. U adolescentskom periodu, broj eritrocita se postepeno povećava, posebno kod muškaraca nakon puberteta.

Odstupanja u Broju Eritrocita i Njihovi Uzroci

Odstupanja u broju eritrocita mogu biti u obliku smanjenih ili povišenih eritrocita. Smanjeni eritrociti ukazuju na anemiju, stanje koje može biti posledica nedostatka gvožđa, vitamina B12, ili hroničnih bolesti. Povišeni broj eritrocita, s druge strane, može biti rezultat policitemije, dehidracije ili života na visokim nadmorskim visinama gde telo kompenzuje niži nivo kiseonika povećanom proizvodnjom eritrocita.

Uticaj Pola i Starosti na Eritrocite

Broj eritrocita u krvi može varirati zavisno od pola i starosti osobe. To je zato što fiziološki procesi i hormonska pozadina utiču na proizvodnju i razgradnju crvenih krvnih zrnaca.

Razlike Između Muškaraca i Žena

Kod muškaraca, prosečan broj eritrocita je obično viši u poređenju sa ženama. Hormon testosteron koji se nalazi u većim količinama kod muškaraca stimulira proizvodnju eritrocita. Uobičajene vrednosti su do 160 g/l za muškarce. Za žene, normalne vrednosti hemoglobina, koje odražavaju broj eritrocita, kreću se oko 140 g/l. Razlike su uslovljene i menstrualnim ciklusom kod žena koji može uticati na manji broj eritrocita.

Promene u Eritrocitima s Godinama

S godinama života dolazi do prirodnog procesa dekadencije eritrocita. Kako ljudi stare, broj eritrocita može opasti usled smanjene produkcije u kostnoj srži ili zbog nekih zdravstvenih stanja. Kod dece, s druge strane, broj eritrocita je obično viši zbog brzog rasta i razvoja tijela. Vrednosti se postepeno stabilizuju s dolaskom u zrele godine života.

Sedimentacija Eritrocita i Prosečne Vrednosti

Sedimentacija eritrocita (SE), poznata i kao brzina sedimentacije eritrocita, jeste standardni laboratorijski test koji se koristi za otkrivanje upalnih procesa u organizmu. Ovaj test meri brzinu spuštanja crvenih krvnih zrnaca, odnosno eritrocita, na dno epruvete preko određenog vremenskog perioda. Rezultat se obično izražava u milimetrima po satu (mm/h).

Prosečne vrednosti sedimentacije eritrocita se razlikuju u zavisnosti od pola i uzrasta:

 • Kod žena mlađih od 50 godina, prosečne vrednosti se kreću ispod 20 mm/h.
 • Kod žena starijih od 50 godina, normalne vrednosti mogu biti ispod 30 mm/h.
 • Za muškarce se ove vrednosti kreću malo niže: kod onih starijih od 50 godina idealno je manje od 20 mm/h, dok je kod mlađih manje od 15 mm/h.

Visoka SE može ukazivati na prisustvo upale, infekcije, ili nekog drugog medicinskog stanja. S druge strane, niska SE obično ne predstavlja razlog za zabrinutost. Ipak, za tačnu dijagnozu, neophodno je sagledati rezultate SE u kontekstu drugih analiza i simptoma.

Laboratorijske analize poput određivanja koncentracije hemoglobina i hematokrita povremeno se sprovode zajedno sa SE, radi što boljeg razumevanja opšteg zdravstvenog stanja pacijenta. Hemoglobin je ključan za transport kiseonika, dok hematokrit predstavlja procenat krvi koji čine eritrociti.

Produkcija i Razgradnja Eritrocita

Eritrociti, ili crvene krvne ćelije, imaju ključnu ulogu u transportu kiseonika i ugljen-dioksida kroz telo. Njihova proizvodnja i razgradnja su procesi kojima rukovodi telo radi održavanja optimalne koncentracije u krvotoku.

Kostna Srž i Njena Uloga

Crvena kostna srž je osnovno mesto proizvodnje eritrocita. To je tip tkiva koji se nalazi unutar kostiju, gde matične ćelije zrele u različite tipove krvnih ćelija, uključujući i eritrocite. Prisustvo gvožđa, folne kiseline i vitamina B12 je presudno za sintezu hemoglobina, koji se nalazi unutar eritrocita.

Faktori koji utiču na Proizvodnju Eritrocita

Proizvodnju eritrocita utiču razni faktori, uključujući nivo gvožđa u telu, kao i dostupnost folne kiseline i vitamina B12. Ukoliko telo nema dovoljno ovih esencijalnih nutrijenata, može doći do stanja poput anemije, gde je nivo eritrocita znatno smanjen. S druge strane, stanja kao policitemija vera, karakteriše prekomerna proizvodnja eritrocita.

Razlozi za Hemolizu Eritrocita

Hemoliza se odnosi na proces razgradnje eritrocita. Ovaj proces se normalno odvija u slezini, jetri i limfnim čvorovima nakon što eritrociti odsluže svoj 120-dnevni životni ciklus. Međutim, razni patološki uslovi mogu dovesti do prekomerne hemolize, dovodeći do smanjenja broja eritrocita u krvi i potencijalno do anemičnih stanja.

Faktori koji Utiču na Broj Eritrocita

Broj eritrocita u krvi može varirati zbog mnogih faktora, uključujući ishranu, okruženje, i određena medicinska stanja. Razumijevanje ovih faktora ključno je za održavanje optimalnog zdravlja i funkcije krvi.

Nutricionistički Aspekti

Gvožđe je ključni element u produkciji eritrocita. Nedostatak gvožđa može dovesti do anemije, smanjenja broja eritrocita. Adekvatan unos gvožđa kroz ishranu ili suplemente može pomoći u održanju pravilnog nivoa eritrocita. Vitamin B12 i folna kiselina su takođe vitalni za proizvodnju zdravih crvenih krvnih zrnaca. Alkohol može negativno uticati, jer teži ka smanjenju apsorpcije ovih nutrijenata.

Životna Sredina i Njen Uticaj

Život na nadmorskoj visini prirodno stimulira produkciju eritrocita kao odgovor na smanjeni nivo kisika u atmosferi. S druge strane, izloženost zagađenju ili toksičnim hemikalijama može imati suprotan efekat, oštećujući eritrocite ili ometajući njihovu produkciju. Vežbanje može povećati potrebu za kisikom i time i proizvodnju eritrocita.

Bolesti i Stanja koja Utiču na Eritrocite

Razne infekcije, kao što je malarija, mogu uništiti eritrocite ili ometati njihovu funkciju. Bolesti bubrega i kancer bešike mogu uticati na hormone koji regulišu proizvodnju eritrocita. Određeni lekovi i stanja poput dehidratacije takođe mogu izazvati promene u broju i funkciji eritrocita.

Simptomi i Posledice Odstupanja u Broju Eritrocita

Broj eritrocita u krvi je važan pokazatelj zdravlja, a njihovo odstupanje od normalnih vrednosti može dovesti do različitih simptoma i potencijalno ozbiljnih posledica za organizam.

Simptomi Prekomernog Broja Eritrocita

Policitemija podrazumeva stanje u kojem postoji prekomeran broj eritrocita u krvi. Osobe sa ovim stanjem često doživljavaju glavobolju i vrtoglavicu, koje su direktni rezultat povećane gustine krvi. Povišeni eritrociti mogu uzrokovati i vizuelne smetnje, crvenilo kože, umor, a ponekad i svrab kože nakon tuširanja toplom vodom.

Simptomi Smanjenog Broja Eritrocita

Anemija ili slabokrvnost je stanje označeno smanjenim brojem eritrocita i karakteriše se simptomima kao što su hronični umor, bledilo kože, kratkoća daha pri fizičkom naporu i osećaj slabosti. Osobe sa anemijom mogu takođe iskusiti otežano koncentrisanje i palpitacije srca. Smanjeni eritrociti znače manju količinu hemoglobina, što dovodi do slabijeg transporta kiseonika do tkiva i organa.

Dijagnostikovanje Stanja Eritrocita

Dijagnostikovanje Stanja Eritrocita

Dijagnostikovanje stanja eritrocita je ključni deo analize krvne slike koja pomaže u utvrđivanju opšteg zdravstvenog stanja pacijenta. Tačna interpretacija rezultata može ukazati na prisustvo anemije ili drugih zdravstvenih problema.

Analiza Krvne Slike

Kompletna analiza krvi uključuje brojanje crvenih krvnih zrnaca, što je ključno za dijagnostikovanje stanja eritrocita. Rezultati analize krvi daju uvid u količinu eritrocita i njihovu sposobnost da prenesu kiseonik kroz telo. Normalan opseg broja crvenih krvnih stanica varira u zavisnosti od pola i starosti, a odstupanja mogu biti znak za dalje ispitivanje.

 • Muškarci: 4.7 do 6.1 miliona ćelija/mcL
 • Žene: 4.2 do 5.4 miliona ćelija/mcL

Interpretacija Rezultata

Interpretacija rezultata krvne slike zahteva razumevanje kako normalan opseg eritrocita može varirati, ali i prepoznavanje značajnih odstupanja koja ukazuju na potencijalne zdravstvene probleme. Niski nivoi crvenih krvnih stanica mogu ukazivati na anemiju, dok su visoki nivoi mogući znak oboljenja kao što je policitemija vera.

 • Anemija: Manje od 4.2 miliona ćelija/mcL za žene ili manje od 4.7 miliona ćelija/mcL za muškarce
 • Policitemija vera: Više od 5.4 miliona ćelija/mcL za žene ili više od 6.1 miliona ćelija/mcL za muškarce

Preciznost u ovom segmentu je imperativ za ispravno vrednovanje stanja krvnih stanica i dalje kliničke korake.

Lečenje i Praćenje Stanja Eritrocita

Ključni aspekti lečenja poremećaja eritrocita uključuju odabir odgovarajućih terapija i kontinuirano praćenje pacijentovog odgovora na lečenje. Adekvatno lečenje zahteva pažljivo doziranje i kombinaciju lekova, a redovno praćenje hemoglobina i eritrocita je neophodno za procenu efikasnosti terapije.

Terapijske Opcije

Lečenje poremećaja eritrocita često uključuje suplementaciju gvožđa, vitamina B12, i folne kiseline, ako je do nedostatka ovih nutrijenata došlo zbog neadekvatne ishrane ili malapsorpcije. U situacijama kada je nivo eritrocita patološki povećan, može se primeniti terapija koja ima za cilj smanjenje viskoznosti krvi. Za stanja kao što je hemoglobinurija, lečenje se fokusira na specifične uzroke.

 • Gvožđe: Suplementacija obično se preporučuje kod pacijenata sa anemijom izazvanom nedostatkom gvožđa.
 • Vitamin B12 i folna kiselina: Nedostatak ovih vitamina može dovesti do anemije, te ih je potrebno nadoknaditi pravilnim suplementima.

Praćenje Terapijskog Odgovora

Praćenje odgovora pacijenta na lečenje uključuje redovne laboratorijske analize. Rezultati testova daju ključne informacije o nivou hemoglobina i broju eritrocita, što omogućava prilagođavanje terapije.

 • Redovna kontrola: Praćenje eritrocita i hemoglobina treba obavljati u redovnim intervalima kako bi se osigurala efikasnost lečenja.
 • Korigovanje doze: Na osnovu rezultata testiranja, doze lekova se mogu prilagoditi za optimalno lečenje.

Pomenute terapijske opcije i praćenje su od suštinske važnosti za normalizaciju stanja eritrocita i generalno zdravlje pacijenta.

Prevencija Poremećaja Eritrocita

Prevencija poremećaja eritrocita fokusira se na održavanje zdrave krvne slike putem uravnotežene ishrane i zdravih životnih navika. Gvožđe je ključni element za sintezu hemoglobina, koji eritrocitima omogućava transport kiseonika. Bogati izvori gvožđa uključuju crveno meso, žitarice obogaćene gvožđem i leguminoze.

Vitamin B12 i folna kiselina su esencijalni za pravilan razvoj crvenih krvnih zrnaca. Nedostatak bilo kojeg od ovih vitamina može dovesti do anemije. Stoga, važno je uključiti u ishranu hranu kao što su jaja, mlečni proizvodi i zeleno lisnato povrće, kako bi se obezbedili ovi nutrijenti.

Alkohol može negativno uticati na eritrocite, smanjujući njihov broj i funkciju. Preporučuje se umjerenost u konzumiranju alkohola ili njegovo potpuno izbegavanje.

Ključne tačke za pravilnu ishranu:

 • Konzumiranje hrane bogate gvožđem: meso, riba, jaja, mahunarke.
 • Uključivanje izvora vitamina B12: mleko, sir, jogurt.
 • Osiguravanje dovoljne količine folne kiseline: zeleno povrće, citrusi, integralne žitarice.
 • Ograničavanje ili izbjegavanje alkohola radi zaštite eritrocita.

Dodaci prehrani mogu biti korisni ukoliko postoje dokazani nedostaci. Ipak, preporučuje se konzultovanje sa zdravstvenim radnikom pre započinjanja bilo kakve suplementacije.

Redovno fizičko vežbanje i izbegavanje pušenja takođe pridonose zdravlju eritrocita. Kroz pravilnu ishranu i zdrave životne navike, može se postići optimalan broj i funkcija eritrocita, što je važno za opšte zdravlje i vitalnost organizma.

Često Postavljana Pitanja

Eritrociti, ili crvena krvna zrnca, su ključna za prenos kiseonika i hemoglobina u krvi. Njihove promenjene vrednosti mogu ukazivati na različita stanja i bolesti, a njihov broj i volumen jesu važni pokazatelji u laboratorijskim analizama.

Koje bolesti mogu biti povezane sa visokim brojem eritrocita?

Visok broj eritrocita može biti povezan sa stanjima kao što su policitemija vera, stanje koje karakteriše preterana produkcija crvenih krvnih zrnaca. Takođe, visoki nivoi mogu biti indikacija i na srčane probleme ili plućne bolesti, uključujući plućnu hipertenziju ili plućnu fibrozu.

Koje su posledice blago povišenih eritrocita kod dece?

Blago povišeni eritrociti kod dece obično ne izazivaju zabrinutost, ali mogu biti odraz blage dehidratacije ili nedostatka kiseonika. U svakom slučaju, potrebno je dalje ispitivanje da bi se utvrdio tačan uzrok.

Šta znači kada su povećani i eritrociti i hemoglobin?

Kada su i eritrociti i hemoglobin povećani, to može ukazivati na eritrocitozu. Ovo stanje može biti posledica raznih faktora uključujući visinsku adaptaciju, pušenje, kao i ponovne bolesti srca ili pluća.

Koje su prosečne vrednosti hemoglobina?

Prosečne vrednosti hemoglobina variraju po polu i uzrastu. Kod muškaraca se prosečne vrednosti kreću do 160 g/l, dok je za žene taj broj oko 140 g/l.

Kako se tumači promena u volumenu eritrocita?

Promena u volumenu eritrocita, poznata kao srednji korpuskularni volumen (MCV), može ukazivati na razne anemije. MCV može biti povećan u slučajevima nedostatka vitamina B12 ili folne kiseline, dok nizak MCV može biti pokazatelj gvožđe-deficitne anemije.

Šta znači nalaz dekantiranih eritrocita?

Nalaz dekantiranih eritrocita odnosi se na prisustvo jezgra u crvenim krvnim zrncima, što je abnormalno stanje. Ovo može biti znak ozbiljnih kostnomoždinskih bolesti ili odgovor na određene vrste anemija i infekcije.

Picture of Darinka Aleksic

Darinka Aleksic

Studirala srpski jezik i književnost. Profesionalni teniski trener. 14 godina uspešnog rada na web sajtovima...Zvuči kao mnogo godina, zar ne! E pa mnogo godina je već i iza mene, ali još važnije - i isped mene. Uz godine ide i iskustvo a imam ga prilično. Poznajem mnogo životnih tema i trudiću se da vam ih što bolje predstavim. Neka Sens bude vaš svakodnevni izbor.