Rdw Test Određuje Veličinu I Oblik Eritrocita, Ključan U Dijagnostikovanju Anemije

Rdw Test

Red blood cell distribution width (RDW) je važan parametar u kliničkoj dijagnostici koji odražava varijabilnost u veličini eritrocita, ili crvenih krvnih zrnaca. Povećana varijabilnost može biti indikator različitih vrsta anemija i drugih hematoloških poremećaja.

Stoga, RDW test često predstavlja standardni deo kompletne krvne slike, omogućavajući lekarima da prate i upravljaju stanjima kao što su anemija i druge bolesti krvi.

Anemija je stanje koje se odlikuje smanjenim nivoom hemoglobina ili brojem eritrocita, utičući na sposobnost krvi da prenese kiseonik do tkiva. RDW test pomaže u identifikaciji tipa anemije, pružajući uvid u to kako se stanje može najbolje lečiti. Na primer, široka distribucija veličine eritrocita sugerira da postoji veća heterogenost među krvnim ćelijama, što može ukazivati na određene vrste anemija.

Ključne tačke

 • RDW test odražava varijabilnost u veličini crvenih krvnih zrnaca.
 • Visok RDW može ukazivati na prisustvo anemija i drugih stanja.
 • Test je deo rutinske kompletne krvne slike koja se često koristi u dijagnostici.

Osnove RDW Testa

RDW test, ili test širine distribucije crvenih krvnih zrnaca, predstavlja važan aspekt kompletnih analiza krvi. Test pruža uvid u varijabilnost veličine eritrocita, koji su ključni za transport kiseonika.

Šta Je RDW

RDW (Red Cell Distribution Width) označava širinu distribucije volumena eritrocita u okviru uzorka krvi. To konkretno znači da RDW test kvantifikuje fluktuacije u veličini crvenih krvnih zrnaca. Ako su vrednosti RDW visoke, pokazatelj je da postoji značajno variranje u veličini crvenih krvnih zrnaca, što može biti signal za razne vrste anemije ili druge patološke stanja.

Značaj RDW Vrednosti U Krvi

Vrednost RDW može biti kritična za dijagnozu stanja vezanih za kvalitet i funkcionisanje eritrocita. Uz standardni test kompletne krvne slike, RDW pomogne lekarima da utvrde tačan tip anemije, analizirajući da li eritrociti imaju uniformnu veličinu (nizak RDW) ili širok raspon veličina (visok RDW). Ove informacije su ključne jer pomažu u razlikovanju između različitih uzroka anemije, kao što su nedostatak gvožđa, vitamin B12 ili folne kiseline.

Kompletna Krvna Slika

Kompletna krvna slika (KKS) predstavlja sveobuhvatan laboratorijski test koji pruža važne informacije o krvnim ćelijama, uključujući eritrocite, njihov oblik i veličinu. Ovaj test obično uključuje analizu parametara kao što su MCV, MCH i MCHC.

Parametri CBC Unutar RDW

MCV (Mean Corpuscular Volume) – Prosečan volumen Ćelije crvene krvi prikazuje prosečni volumen pojedinačnog eritrocita i očitava se u femtolitrima (fL). Normalne vrednosti MCV su ključne za procenu veličine eritrocita.

MCH (Mean Corpuscular Hemoglobin) – Prosečna količina Hemoglobina po ćeliji ukazuje na prosečnu količinu hemoglobina u jednom eritrocitu i izražava se u pikogramima (pg). Ova vrednost pomaže u određivanju količine hemoglobina i potencijalnih problema sa kisikom u telu.

MCHC (Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration) – Prosečna koncentracija Hemoglobina po ćeliji prikazuje koncentraciju hemoglobina u eritrocitima. Izražava se u procentima (%), i odražava zasićenost eritrocita hemoglobinom.

Uloga Eritrocita u CBC

Eritrociti, ili crvena krvna zrnca, su od vitalnog značaja za transport kiseonika od pluća do ostalih delova tela. Kompletna krvna slika analizira njihov broj, oblik i veličinu kako bi se utvrdilo opšte zdravstveno stanje osobe. Nepravilnosti u veličini i obliku eritrocita mogu ukazivati na prisustvo anemije ili drugih medicinskih stanja.

Anemija i RDW

RDW (Raspodela širine eritrocita) test je krucijalan alat u dijagnostikovanju različitih tipova anemije. Test meri varijabilnost u veličini crvenih krvnih ćelija (eritrocita) i može ukazati na prisustvo anemije i potrebne dodatne analize.

Tipovi Anemije Utkivaju na RDW

Makrocitna anemija karakteriše se većim od normalnih eritrocita, a ovo stanje se može videti kroz povećane vrednosti RDW testa. Primeri makrocitne anemije uključuju onu izazvanu nedostatkom vitamina B12 ili folne kiseline. Sa druge strane, mikrocitna anemija, kao što je anemija uzrokovana nedostatkom gvožđa, ima tendenciju da smanji veličinu eritrocita, često uzrokujući smanjenu RDW vrednost.

Hemolitička anemija, uključujući stanja kao što su srpastoćelijska anemija i talasemija, može dovesti do visoke RDW vrednosti zbog povećane raznolikosti u veličini crvenih krvnih ćelija. Ovo se dešava zbog povećanog uništavanja eritrocita i otpuštanja mladih, često nejednako velikih ćelija u krvotok.

Dijagnoza Anemija Pomoću RDW Testa

U procesu dijagnostikovanja, niska RDW vrednost može ukazati na mikrocitnu anemiju, često vezanu za nedostatak gvožđa. U slučajevima kad se susreće visoka RDW vrednost, to može biti znak za poremećaje kao što su makrocitna anemija ili neke vrste hemolitičkih anemija. Osim u kvantitativnoj analizi, RDW test pomaže lekaru da razlikuje između različitih tipova anemije i da kombinuje ove informacije sa nivoom hemoglobina, da bi se došlo do preciznije dijagnoze.

Interpretacija Rezultata RDW Testa

rezultati rwd testa

Interpretacija rezultata RDW (red cell distribution width) testa je ključna za razumevanje varijacija u veličini crvenih krvnih zrnaca, što može ukazivati na prisustvo anemije ili drugih hematoloških poremećaja.

Normalne Vrednosti RDW

 • Normalne vrednosti RDW-CV: 9,0 – 15,0 %
 • Normalne vrednosti RDW-SD: 39 – 46 fL

Normalne vrednosti RDW su indikator homogenosti veličine crvenih krvnih zrnaca. One se mogu razlikovati između laboratorija, stoga je važno uporediti rezultate sa referentnim vrednostima konkretnog laboratorija. Ako je RDW unutar normalnog raspona, to ukazuje na to da nema značajne varijacije u veličini crvenih krvnih zrnaca.

Razumevanje Visokih i Niskih RDW Vrednosti

 • Visok RDW može ukazivati na:
  • Anisocitozu: prisustvo crvenih krvnih zrnaca različitih veličina.
  • Makrocitozu: kada su crvena krvna zrnca veća od normalne.
 • Nizak RDW obično nije klinički značajan, ali može biti praćen drugim abnormalnostima u krvnoj slici.

Visok RDW se često sreće kod različitih tipova anemije, kao što su megaloblastična anemija ili nedostatak gvožđa. Pored toga, može biti povezan i sa nekim hroničnim bolestima i stanjima poput bolesti jetre. Interpretacija visokih i niskih RDW vrednosti zahteva dalju analizu i poređenje sa drugim hematološkim pokazateljima kako bi se postavila tačna dijagnoza.

Faktori Koji Uticaju na RDW Vrednosti

RDW (raspodela širine crvenih krvnih zrnaca) je važan parametar koji može ukazivati na različita patološka stanja u organizmu. Specifični faktori poput određenih bolesti i stanja, kao i ishrane i životnog stila, mogu uticati na RDW vrednosti.

Bolesti i Stanja

Anemija je jedan od najčešćih razloga za abnormlane RDW vrednosti, pri čemu nedostatak gvožđa, vitamina B12 ili folata može dovesti do heterogenosti veličine crvenih krvnih zrnaca. Porast RDW može biti povezan i sa hroničnim oboljenjima, kao što su srčane bolesti, bolesti bubrega i bolesti jetre. Dijabetes se takođe može odraziti na RDW, često zbog oštećenja krvnih sudova usled visokog šećera u krvi. Infekcije mogu izazvati privremene promene u RDW vrednostima, a rak može uzrokovati značajne varijacije u veličini crvenih krvnih stanica zbog uticaja na produkciju i zrelost eritrocita.

Ishrana i Životni Stil

Ishrana bogata gvožđem, folatom i vitaminom B12 može pozitivno uticati na ujednačenost i zdravlje crvenih krvnih zrnaca. Nedostaci ovih nutrijenata mogu dovesti do abnormalnih RDW vrednosti. Redovna konzumacija alkohola može negativno uticati na RDW, s obzirom da alkohol remeti apsorpciju esencijalnih nutrijenata u telu. Zdravi životni stil koji uključuje redovno vežbanje može doprineti optimalnom nivou RDW i opštem zdravlju, dok loše navike poput pušenja mogu doprineti povećanju RDW vrednosti.

Sprovođenje RDW Testa

RDW test je značajan za utvrđivanje varijacija u veličini crvenih krvnih zrnaca, što može pomoći u dijagnosticiranju anemije. Proučavanjem ovog testa, zdravstveni radnici mogu bolje razumeti zdravstveno stanje pacijenta.

Priprema za Testiranje

Pre nego što pacijent primi RDW test, važno je da se pridržava određenih uputstava kako bi rezultati bili što tačniji. Zdravstveni pružalac usluga može savetovati pacijenta da izbjegava hranu ili napitke određeni period pre testiranja. Ponekad, može biti potrebno da pacijent bude natašte 8-12 sati pre testa.

Proces Uzimanja Uzorka Krvi

Uzorak krvi za RDW test se obično uzima iz vene na ruci. Healthcare provider će sterilisati odabrano mesto i ubaciti tanku iglu u venu. Osoba može osetiti blagi ubod ili trzaj kada igla prvi put prodre kroz kožu, što je kratkotrajno. Po završetku, mesto uboda se čisti i može se primeniti pritisak ili zavoj da bi se sprečilo krvarenje. Postupak je obično brz i izaziva minimalne riske.

Dodatni Parametri Povezani sa RDW

Analiza RDW (Red Blood Cell Distribution Width – širine distribucije volumena eritrocita) pruža uvid u varijaciju veličine crvenih krvnih zrnaca, što je ključan faktor u dijagnostici anemije. Ovaj test često ide ruku pod ruku s drugim parametrima potpunih krvnih slika (Complete Blood Count – CBC), kao što su hemoglobin, srednji korpuskularni volumen (MCV), srednji korpuskularni hemoglobin (MCH) i srednji korpuskularni hemoglobin koncentracija (MCHC), koji zajedno pružaju sveobuhvatan pogled na stanje krvnih elemenata.

Ostali Elementi CBC i Njihov Uticaj

Među CBC parametrima koji utiču na RDW su MCH i MCHC, koji predstavljaju prosečnu količinu hemoglobina po crvenoj krvnoj ćeliji, odnosno prosečnu koncentraciju hemoglobina u određenom volumenu crvenih krvnih zrnaca. Adekvatan nivo gvožđa je takođe bitan, jer on utiče na sposobnost krvnih zrnaca da prenose kiseonik. Ukoliko su MCH i MCHC vrednosti niske, to može ukazati na prisustvo anemije usled nedostatka gvožđa.

Red Blood Cell Distribution Width U Kontekstu

RDW se može dalje podeliti na dve komponente: RDW-CV (coefficient of variation) i RDW-SD (standard deviation). RDW-SD odražava standardnu devijaciju volumena eritrocita, dok RDW-CV predstavlja koeficijent varijacije volumena eritrocita, izražen u procentima. Visoke vrednosti RDW mogu biti indikacija različitih tipova anemija, uključujući one koje su uzrokovane nedostatkom vitamina B12 ili folata.

Utvrđivanje pravilne korelacije između RDW vrednosti i drugih elemenata CBC-a omogućava medicinskim stručnjacima da postave precizniju dijagnozu i odrede odgovarajući tretman za pacijente.

Tumačenje RDW u Kontekstu Drugih Stanja

RDW test može signalizirati prisutnost različitih stanja i oboljenja. Njegova primena ne ograničava se samo na dijagnostikovanje tipova anemije, već pruža uvid u mnogobrojne patološke procese koji mogu uticati na varijabilnost volumena crvenih krvnih zrnaca.

Kardiovaskularna Oboljenja i RDW

Visoke vrednosti RDW često su pridružene kardiovaskularnim oboljenjima. Istraživanja su pokazala da visok RDW može ukazivati na povećan rizik od srčane insuficijencije ili koronarne arterijske bolesti. Odstupanje veličine eritrocita od normale, koje se meri RDW testom, može reflektovati inflamatorne procese i oksidativni stres koji su povezani sa srčanim bolestima.

Hematološki Poremećaji i RDW

RDW test je od velike važnosti u otkrivanju i praćenju hematoloških poremećaja kao što su talasemija i različiti oblici anemije, uključujući sickle cell anemiju. U slučaju talasemije, RDW može ostati normalan ili biti blago povećan, dok u slučaju nekih drugih anemija RDW vrednost obično bude povišena, pružajući lekarima dodatne informacije za dijagnostifikovanje specifičnog tipa anemije.

Hronične Bolesti i RDW

RDW test može pomoći u identifikaciji hroničnih bolesti, kao što su dijabetes, kronična bolest jetre i bubrežna oboljenja. Kod pacijenata sa dijabetesom ili bolestima jetre, visok RDW može biti pokazatelj zapaljenskih procesa ili fibroze. Za razliku od akutnih stanja, hronične bolesti izazivaju dugotrajne promene u eritrocitima, što RDW test može pouzdano detektovati.

Komplikacije i Praćenje Stanja

rwd test za eritrocite

U kontekstu RDW testa, važno je razumeti implikacije abnormalnih rezultata na zdravlje pacijenta i značaj praćenja promena u zdravstvenom stanju. Abnormalni RDW može ukazivati na anemiju i druga stanja koja mogu proizvesti simptome kao što su slabost, malaksalost, i bledilo kože.

Upravljanje Abnormalnim RDW Rezultatima

Abnormalni rezultati RDW testa mogu biti pokazatelj različitih komplikacija kao što su anemija ili druga hematološka stanja. U slučaju visokog RDW, pacijenti mogu iskusiti simptome poput umora, glavobolje, vrtoglavice, ili osećaj hladnoće u rukama i nogama. Niske vrednosti mogu ukazivati na jednoličnost u veličini eritrocita, što je ponekad normalno, ali može biti i znak određenih zdravstvenih problema. Adekvatno upravljanje uključuje detaljno praćenje pacijenta i, po potrebi, primenu lekova ili preporučivanje promena u ishrani kako bi se situacija stabilizovala.

Praćenje Promena Zdravstvenog Stanja

Pozorno praćenje zdravstvenog stanja pacijenata sa abnormalnim RDW rezultatima je kritično za rano otkrivanje potencijalnih komplikacija. Ovo može uključiti regularno testiranje kako bi se obavestili o promenama u veličini i obliku crvenih krvnih zrnaca. Praćenje može pomoći u identifikaciji početaka ozbiljnijih problema kao što su moždani udar, krvarenje ili hematoma. Pacijenti koji prođu kroz operacije ili imaju hronične uslove mogu zahtevati intenzivnije praćenje i prilagođavanje terapije.

Najčešća pitanja

RDW test je važan alat za analizu crvenih krvnih zrnaca (eritrocita) koji pomaže u dijagnosticiranju različitih oblika anemije i drugih poremećaja u sastavu krvi.

Koja je uloga RDW testa u dijagnostici anemije?

RDW test meri varijaciju veličine crvenih krvnih zrnaca i može ukazati na prisustvo anemije. Različiti tipovi anemije uzrokuju različite obrasce u veličini eritrocita što pomaže lekarima u postavljanju tačne dijagnoze.

Šta znači povišena vrednost RDW SD?

Povišena vrednost RDW SD ukazuje na veću varijaciju u veličini crvenih krvnih zrnaca. To može biti znak raznih stanja kao što su nedostatak gvožđa, vitamina B12, ili folne kiseline.

Kako se interpretiraju rezultati RDW CV u krvi?

RDW CV odražava koeficijent varijacije volumena eritrocita. Visoka vrednost RDW CV može ukazivati na anemiju izazvanu nedostatkom gvožđa, dok niska vrednost može biti povezana sa talasemijom ili anemijom hroničnih bolesti.

Šta ukazuje prisustvo mikrocitne anemije u RDW analizi?

Prisustvo mikrocitne anemije u RDW analizi upućuje na to da su eritrociti manji od normalnih. To se najčešće povezuje sa nedostatkom gvožđa ili stanjima poput talasemije.

Kako PDW vrednost u krvi utiče na dijagnozu poremećaja krvi?

PDW vrednost pokazuje varijaciju veličine trombocita i može ukazivati na nedostatak trombocita ili druge hematološke poremećaje. Njena analiza doprinosi sveobuhvatnijoj dijagnostici krvnih poremećaja kada se kombinuje sa RDW i ostalim krvnim testovima.

Koje abnormalnosti u eritrocitima se mogu otkriti pomoću RDW testa?

RDW test može otkriti razne abnormalnosti u eritrocitima uključujući anizocitozu, prisustvo varijabilnosti u veličini crvenih krvnih zrnaca, što je indikator različitih stanja, od urođenih poremećaja crvenih krvnih zrnaca do stečenih anemija.

Picture of Darinka Aleksic

Darinka Aleksic

Studirala srpski jezik i književnost. Profesionalni teniski trener. 14 godina uspešnog rada na web sajtovima...Zvuči kao mnogo godina, zar ne! E pa mnogo godina je već i iza mene, ali još važnije - i isped mene. Uz godine ide i iskustvo a imam ga prilično. Poznajem mnogo životnih tema i trudiću se da vam ih što bolje predstavim. Neka Sens bude vaš svakodnevni izbor.