SENS

Rečnik

Rečnik socijalnog preduzetništva

Socijalno preduzeće

Socijalno preduzeće je biznis koji posluje s idejom da kroz zaradu koju ostvari putem prodaje proizvoda ili usluga ispuni jasnu socijalnu misiju. Socijalna preduzeća imaju tri konkretna obeležja: jasan socijalni cilj, demokratsku strukturu i nisu usmereni prevashodno na sticanje profita, već na ostvarivanje društvene funkcije.

Socijalno preduzetništvo

Socijalno preduzetništvo je inovativan način da ljudi reše različite ekonomske, obrazovne, zdravstvene i ekološke probleme u svojoj zajednici kroz svoj rad – udruživanjem i korišćenjem održivih biznis modela odnosno upotrebom preduzetničkih principa.

Socijalno računovodstvo i revizija

Socijalno računovodstvo i revizija je metoda merenja socijalnog i ekološkog učinka organizacije, kroz upoređivanje postignutih rezultata u odnosu na postavljene ciljeve, uzimajući u obzir stavove svih zainteresovanih grupa. Ova metoda se koristi da bi se utvrdilo kako organizacija ostvaruje svoje ciljeve kao i usluge koje pruža. Socijalna revizija podrazumeva i nezavisno proveren izveštaj koji pokazuje koliko je uspešna organizacija u ispunjavanju društvenih ciljeva, vrednosti i obaveza.

Triple Bottom Line

Bottom-line je u računovodstvenom žargonu krajnji finansijski rezultat (profit), što je fokus konvencionalnog, tradicionalnog računovodstva.

Double i Tripple Bottom Line su termini koji se koriste u socijalnom preduzetništvu, a odnose se na merenje:

  1. Double Bottom Line - finansijskog rezultata i socijalnog impakta;

  2. Tripple Bottom Line - merenje socijalnog, ekonomskog i ekološkog impakta koji socijalno preduzeće ostvaruje. Ovaj koncept je poznat i pod skraćenicom 3 P: People, Profit, Planet.

Ugrožene kategorije stanovništva

Ugrožene kategorije stanovništva su grupe ljudi koje su socijalno-ekonomski ugrožene zbog različitih društvenih okolnosti i urođenih ili stečenih karakteristika.

Volonterske organizacije

Volonterske organizacije su zasnovane na volonterskom radu, i nisu usmerene na profit. Kao organizacije su autonomne i vode ih pojedinci koji nisu plaćeni.