SENS

Rečnik

Rečnik socijalnog preduzetništva

Socijalna inovacija

Socijalna inovacija podrazumeva nove strategije, koncepte, ideje i organizacije koje zadovoljavaju različite socijalne potrebe i osnažuju civilno društvo - od uslova rada i obrazovanja do razvoja lokalne zajednice i zdravstva. Ovaj pojam se odnosi na inovaciju koja ima socijalnu svrhu – kao što su mikrokreditiranje, učenje na daljinu i socijalno preduzetništvo (koje nije nužno inovativno, ali može biti sredstvo inovacije).

Socijalna investicija

Termin socijalna investicija se koristi za opisivanje investicije u organizacije, čiji cilj nije prevashodno finansijska zarada, nego društveni učinak. Ovo je relativno novi pojam, ali se sve više vezuje za tip investicije u organizacije koje se postepeno odvajaju od donatorske pomoći, i idu ka ekonomskoj samoodrživosti. Pojam se koristi i kao naziv za investicije koje teže ostvarivanju ljudskog ili društvenog kapitala.

Socijalna kooperativa (zadruga)

Cilj socijalne kooperative (zadruge) nije sprovođenje zajedničke komercijalne aktivnosti jedino zbog finansijske koristi članova, već se zajednički poduhvat, koji obavljaju članovi kooperative (zadruge), pokreće radi društvene koristi i socijalne integracije ugroženih grupa.

Socijalna mreža

Socijalna mreža je socijalna struktura sastavljena od čvorova koje predstavljaju pojedinci, grupe ili organizacije koje ostvaruju različite odnose.

Socijalni kapital

Socijalni kapital se odnosi na različite resurse, stvarne ili virtuelne, koji omogućuju pojedincu ili grupi različite benefite. Socijalni kapital predstavlja zbir institucija, odnosa i normi koje podupiru društvo, a istovremeno predstavlja i lepak koji ih drži zajedno, zbog čega je ovaj koncept bitan za ekonomski prosperitet društava i održivi razvoj.

Socijalni preduzetnik

Socijalni preduzetnik je osoba koja prepoznaje socijalni problem i koristi inovativne, preduzetničke metode kako bi doprinela pozitivnim socijalnim promenama u svom okruženju.