SENS

Rečnik

Rečnik socijalnog preduzetništva

Održivi razvoj

Održivi razvoj je način na koji su ekonomski, socijalni i ekološki delovi našeg života društveno povezani. Njime se ostvaruju potrebe sadašnjosti, bez ugrožavanja sposobnosti narednih generacija i ostvarivanja njihovih ciljeva.

Održivost

Održivost se odnosi na sposobnost neprofitne organizacije da finansira svoj rad kroz kombinaciju ostvarenih prihoda, dobrotvornih priloga i subvencija iz javnog sektora.

Posrednici socijalnog preduzetništva

Posrednici socijalnog preduzetništva su organizacije koje rade sa socijalnim preduzećima u nastanku, sa namerom da im pomognu da se ostvare kao socijalna preduzeca.

Preduzetnik

Pojedinac koji stimuliše ekonomski rast pronalazeći inovativne i ekfikasne načine u sprovođenju poslovnih aktivnosti.

Samoodrživost

Samoodrživost se odnosi na sposobnost neprofitne organizacije da finansira svoj rad pretežno od zarađenog prihoda a manje od dobrotvornih priloga i subvencija.

Socijalna ekonomija

Socijalna ekonomija podrazumeva da su socijalni ciljevi važniji od ekonomskih – kao i da se ti socijalni ciljevi ostvaruju na ekonomski održiv način. Socijalna ekonomija obuhvata brojne organizacije koje posluju kako bi profit koji naprave usmerile ka ispunjavanju određene socijalne misije. Misija se može odnositi na zdravstvenu zaštitu ili kulturne potrebe ljudi u zajednici, edukaciju, očuvanje životne sredine ili inkluziju različitih društvenih grupa kroz stvaranje radnih mesta.