SENS

Rečnik

U

Ugrožene kategorije stanovništva

Ugrožene kategorije stanovništva su grupe ljudi koje su socijalno-ekonomski ugrožene zbog različitih društvenih okolnosti i urođenih ili stečenih karakteristika.