SENS

Rečnik

T

Triple Bottom Line

Bottom-line je u računovodstvenom žargonu krajnji finansijski rezultat (profit), što je fokus konvencionalnog, tradicionalnog računovodstva.

Double i Tripple Bottom Line su termini koji se koriste u socijalnom preduzetništvu, a odnose se na merenje:

  1. Double Bottom Line - finansijskog rezultata i socijalnog impakta;

  2. Tripple Bottom Line - merenje socijalnog, ekonomskog i ekološkog impakta koji socijalno preduzeće ostvaruje. Ovaj koncept je poznat i pod skraćenicom 3 P: People, Profit, Planet.