SENS

Rečnik

P

Posrednici socijalnog preduzetništva

Posrednici socijalnog preduzetništva su organizacije koje rade sa socijalnim preduzećima u nastanku, sa namerom da im pomognu da se ostvare kao socijalna preduzeca.

Preduzetnik

Pojedinac koji stimuliše ekonomski rast pronalazeći inovativne i ekfikasne načine u sprovođenju poslovnih aktivnosti.