SENS

Rečnik

N

Neprofitno

Termin neprofitno se upotrebljava za opis organizacija koje su osnovane sa ciljem reinvestiranja bilo kojeg novčanog viška radi ostvarivanja ciljeva organizacije. Neprofitno se odnosi na motiv osnivanja organizacije, a ne na njenu sposobnost da stvara novčanu zaradu. Termin se često koristi kao sinonim za volonterski rad.