SENS

Rečnik

D

Dodata vrednost

Dodata vrednost je poseban ili specijalan doprinos koji se ostvaruje kao rezultat neke naše (poslovne) aktivnosti. Tako na primer, socijalna preduzeća kroz svoj socijalni program mogu dodati vrednost kvalitetu javnih usluga ili boljem zadovoljavanju potreba svoje korisničke grupe, ali i uticati na povećanje socijalne kohezije u društvu.

Društveno dodata vrednost

Društveno dodata vrednost se odnosi na korist koju privatni sektor ili organizacija ostvaruje u smislu svog društvenog učinka i učinka na okruženje.