SENS

Publikacije

Da biste što više savladali potrebnu materiju i išli u korak sa svim aktuelnostima iz oblasti socijalnog preduzetništva, pripremili smo stručne publikacije i istraživanja koja su sprovedena u svetu i kod nas. Takođe, u okviru iste sekcije možete čitati Biltene, koje smo pokrenuli sa željom da informišemo javnost i tako stvorimo ulove za razvoj socijalnog preduzetništva i ekonomije u Srbiji.

Development and Implementation of the Social Enterprise Concept in Macedonia

publikacije

Pogledajte dosadašnja iskustva iz regiona kada je u pitanju razvoj socijalne politike. U ovoj studiji vas očekuju informacije o potencijalu promocije socijalnog preduzetništva kao inovativnog biznis modela sa socijalnim ciljevima u ekonomiji Makedonije.

download

O socijalnom preduzetništvu u svijetu i u Republici Hrvatskoj

publikacije

Iskustva susedne Hrvatske, u kojoj je socijalno preduzeće kao koncept poslovanja relativno nov, kao i u Srbiji, vam mogu biti od pomoći. Kratak Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu posvećen je socijalnom preduzetništvu i njegovom razvoju na globalnom nivou, i analizi pozicije Hrvatske kada je reč o stvaranju i jačanju socijalne ekonomije.

download

Profit Making for Nonprofits and Social Enterprise Tool Kit

publikacije

U ovoj knjizi možete naći vrlo korisne savete kako da povećate finansijsku nezavisnost svog socijalnog preduzeća; kako da se koristite biznis tehnikama da biste prodali svoj proizvod i usluge; kako da se dobro pozicionirate na tržištu, napravite marketing miks i uspešno se oglašavate, a da istovremeno radite na razvijanju moralne i ekonomske misije.

download

Social Enterprises - Italian and Polish Experiences

publikacije

Ukoliko vas interesuje razvoj socijalnog preduzetništva u Italiji i Poljskoj, pročitajte ovu publikaciju i saznajte sve o pravnim okvirima socijalne ekonomije, sa posebnim osvrtom na obližnje regione ove dve zemlje. Tu su i prikazi najboljih praksi, vrste organizacija i instrumenti koji potpomažu razvoj socijalnih preduzeća, i rezime aktivnosti i rezultata saradnje između organizacija CRESCENDO (Italija) i MUFLON (Poljska).

download