SENS

Publikacije

Da biste što više savladali potrebnu materiju i išli u korak sa svim aktuelnostima iz oblasti socijalnog preduzetništva, pripremili smo stručne publikacije i istraživanja koja su sprovedena u svetu i kod nas. Takođe, u okviru iste sekcije možete čitati Biltene, koje smo pokrenuli sa željom da informišemo javnost i tako stvorimo ulove za razvoj socijalnog preduzetništva i ekonomije u Srbiji.

Social Enterprise - A new model for poverty reduction and employment generation

publikacije

Saznajte sve o razvoju socijalnih preduzeća u 12 evropskih zemalja, uključujući i Srbiju. Publikacija predstavlja istraživanje, sprovedeno u poslednjih 12 godina, o nastanku i evoluciji socijalnih preduzeća i trenutnom stanju ovog sektora u jugoistočnom delu Evrope.

download

Work Integration Social Enterprise in the European Union: An Overwiev of Existing Models

publikacije

Pogledajte korisno istraživanje koje je sprovedeno na 150 socijalnih preduzeća u 11 zemalja EU o analizi sredstava, merenju individualnih i kolektivnih koristi, kao i proučavanje organizacione evolucije i relevantnih javnih politika.

download

Bilten o socijalnom preduzetništvu - broj 2-3

publikacije

U ovom broju biltena bavimo se pravnim okvirima poslovanja socijalnih preduzeća u Evropi i Srbiji, „Turneji društvenog preduzetništva 2010“ i poseti prof. Muhameda Junusa. Očekuju vas i primeri inicijativa socijalnog preduzetništva u Srbiji, kao i informacije o konkursu za stručnu podršku socijalnim preduzećima i unapređenju poslovanja koje je raspisala Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva.

download

Bilten o socijalnom preduzetništvu - broj 1

publikacije

U prvom broju biltena vas očekuju informacije o međunarodnoj konferenciji socijalnog preduzetništva u Beogradu i postojećim partnerstvima nevladinih organizacija. Takođe, predstavili smo vam i primere dobre prakse nekih evropskih socijalnih preduzeća, kao i mali rečnik socijalne ekonomije.

download