SENS

Publikacije

Da biste što više savladali potrebnu materiju i išli u korak sa svim aktuelnostima iz oblasti socijalnog preduzetništva, pripremili smo stručne publikacije i istraživanja koja su sprovedena u svetu i kod nas. Takođe, u okviru iste sekcije možete čitati Biltene, koje smo pokrenuli sa željom da informišemo javnost i tako stvorimo ulove za razvoj socijalnog preduzetništva i ekonomije u Srbiji.

Start up and change the World

publikacije

Youth Social Enterprise Initiative je ovaj koristan vodič namenio svim mladim i inovativnim ljudima koji žele da realizuju svoje ideje, pokrenu socijalno preduzeće i promene svet oko sebe. Ovde ćete naći prave informacije i savete koji će vam pomoći da izaberete pravi put i kreirate najbolji plan za uspešno pokretanje socijalnog preduzeća.

download

Study on Practices and Policies in the Social Enterprise Sector in Europe

publikacije

Ukoliko želite da se informišete o razvoju socijalnog preduzetništva u Evropskoj uniji i merama koje organizacija preduzima kako bi podržala ovakav model poslovanja, pročitajte ovu studiju. Naći ćete informacije o zakonskim merama koje su sprovedene u zemljama Evropske unije, pravnim regulativama i budućim planovima za razvoj i stimulaciju socijalnog preduzetništva.

download

SP - modeli, komparativna praksa i pravni okvir socijalnog preduzetništva u Srbiji

publikacije

Ukoliko želite da se bavite socijalnim preduzetništvom, pogledajte publikaciju koja nudi odgovore na mnoga pitanja – modeli i tipovi socijalnih preduzeća, zakoni, pravni okviri i poreski sistemi. Saznajte sve što vam je potrebno i postanite deo onih koji prepoznaju i rešavaju socijalne probleme.

download

Socijalne zadruge – korak bliže socijalnom preduzetništvu u Srbiji

publikacije

Upoznajte se sa socijalnom zadrugom, koja u našoj zemlji predstavlja novinu za pravni sistem. Pročitajte dokument u kome smo napravili kratak pregled koncepta socijalnih zadruga u evropskoj i srpskoj legislativi, kao i Prednacrt zakona o socijalnim zadrugama.

download