SENS

Publikacije

Bilten o socijalnom preduzetništvu - broj 2-3

publikacije

U ovom broju biltena bavimo se pravnim okvirima poslovanja socijalnih preduzeća u Evropi i Srbiji, „Turneji društvenog preduzetništva 2010“ i poseti prof. Muhameda Junusa. Očekuju vas i primeri inicijativa socijalnog preduzetništva u Srbiji, kao i informacije o konkursu za stručnu podršku socijalnim preduzećima i unapređenju poslovanja koje je raspisala Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva.

download