SENS

Publikacije

Socijalne zadruge – korak bliže socijalnom preduzetništvu u Srbiji

publikacije

Upoznajte se sa socijalnom zadrugom, koja u našoj zemlji predstavlja novinu za pravni sistem. Pročitajte dokument u kome smo napravili kratak pregled koncepta socijalnih zadruga u evropskoj i srpskoj legislativi, kao i Prednacrt zakona o socijalnim zadrugama.

download