SENS

Publikacije

A business planning guide to developing a social enterprise

publikacije

Pre nego što se odlučite da pokrenete socijalno preduzeće, konsultujte stručnu literaturu poput ove, koja će vas spasiti mnogih glavobolja. U vodiču su, kroz biznis plan, jasno i koncizno objašnjene sve faze kroz koje ćete neminovno proći, dok ne razvijete poslovanje socijalnog preduzeća.

download