SENS

Publikacije

Katalog proizvoda socijalnih preduzeća i predloga za saradnju sa poslovnim sektorom

publikacije

Katalog predloga za saradnju sa poslovnim sektorom za 2014. godinu predstavlja 26 odabranih inovativnih predloga za uspostavljanje partnerstava. Na jednom mestu, sažeto i konkretno, organizacije i socijalna preduzeća predstavile su svoje aktivnosti, biznis ideje, proizvode i usluge poslovnom sektoru.
Katalog su pripremili Smart kolektiv i Forum za odgovorno poslovanje.

download