SENS

Publikacije

Socijalna preduzeća i uloga alternativne ekonomije u procesima Evropskih integracija

Socijalna preduzeća i uloga alternativne ekonomije u procesima Evropskih integracija

Saznajte više o razvoju socijalnih preduzeća u zemljama Evropske unije i o tome kakvu ulogu su socijalna preduzeća dobila u trećem sektoru, u oblastima radne integracije i socijalne zaštite. Publikacija daje pregled prvih oblika socijalnih preduzeća u Srbiji i pravnog okvira u kojem su se ona razvijala. Pročitajte izveštaj Evropskog pokreta u Srbiji iz 2008.godine, koji će vam dati uvid u razvoj ovog koncepta i njegov značaj u procesima EU integracija.

download