Mediji

Press materijal za medije

Na ovoj stranici mediji mogu preuzeti  tekstualne i vizuelne materijale koji se tiču SENS mreže.

SENS saopštenja i tekstovi:

SENS logotipi:

Logo SENS (horizontalni) JPEGLogo SENS (vertikalni) JPEGLogo SENS (horizontalni) PDFLogo SENS (vertikalni) PDFLogo SENSLogo SENSLogo SENS

SENS brošura:

SENS brosura