KorSP

Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva

Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva je mreža organizacija posvećenih unapređenju i razvoju socijalnog preduzetništva u Srbiji. 
Koaliciju su pokrenule organizacije koje su kroz svoje dosadašnje aktivnosti i programe na različite načine otvorile ovu temu i postigle izvesne rezultate, a prepoznaju  značaj udruživanja pojedinačnih napora za razvoj i implementaciju ovog koncepta u Srbiji.

KorSP

 

 Misija Koalicije je da udruživanjem kapaciteta i resursa članice zajednički rade na stvaranju stimulativnog okruženja za razvoj socijalnog preduzetništva i podizanju  svesti ključnih aktera o značaju ovog koncepta za ekonomski napredak i održivi razvoj društva u celini, kako bi se ustanovili odgovarajući zakonski okviri i održivi mehanizmi finansiranja socijalnih preduzeća.

Cilj je da kroz različite edukativne i mentorske programe Koalicija radi na jačanju kapaciteta postojećih i izgradnji kapaciteta novih socijalnih preduzeća, čime bi se povećale prilike za zapošljavanje i socijalnu inkluziju marginalizovanih grupa. Jedan od prioriteta Koalicije jeste i uspostavljanje partnerstava sa relevantnim društvenim subjektima – državom, lokalnim i međunarodnim organizacijama civilnog društva i privatnim sektorom u cilju ubrzanja rada na ispunjenju predviđenih ciljeva.

Članice Koalicije su: Evropski pokret u Srbiji, Grupa 484, Inicijativa za saradnju i razvoj Srbija, Smart kolektiv, SeCons i Trag Fondacija.