Pridružite se SENS-u

Pristupna forma

Članstvo u SENS–u je otvoreno za sva socijalna preduzeća i besplatno je.

Ukoliko želite da postanete članica SENS mreže, molimo Vas da popunite formular na ovoj stranici.

Napomena: sva polja u formularu označena sa * su obavezna.

 

 

Navesti misiju organizacije/preduzeća i dati kratak opis aktivnosti/osnovnih oblasti rada.
Još karaktera je preostalo.

  3. Tip socijalnog preduzeća:

jedan od ponuđenih odgovora kako je pravno registrovano socijalno preduzeće.

 

Kalendar

 

Navesti i kratko opisati sve proizvode i/ili usluge pomoću kojih organizacija/socijalno preduzeće finansira svoj rad/ostvaruje profit.
Još karaktera je preostalo.

 

Navesti izvore finansiranja (po mogućstvu u procentima): donatorska podrška, sopstveni izvori od prodaje roba i usluga, podrška u naturi, volonterski rad itd. Obrazložiti u kojoj meri i na koji način prihodi od prodaje proizvoda/usluga učestvuju u finansiranju organizacije/preduzeća.
Još karaktera je preostalo.

 

Navesti osetljive grupe kojima se pruža podrška i ukratko opisati načine/oblasti pružanja podrške.
Još karaktera je preostalo.

 

 

 

 

Unesite spojeno sve cifre bez crtica npr. 0110001111 ili 0640001111

 

 

 

Hvala Vam što ste popunili formular za pristup SENS mreži!

Molimo da imate u vidu da su sve informacije strogo poverljive i da neće biti dostavljenje trećim licima bez pismenog odobrenja vaše organizacije/preduzeća, kao i da neće biti korišćene ni za jednu drugu svrhu osim za potrebe prijavljanja u SENS mrežu.