Živimo zajedno

MI SMO:

Udruženje Živimo zajedno je osnovano 1997. godine u Beogradu. Osnivači organizacije su privatna lica, roditelji osoba sa smetnjama u razvoju, stručnjaci i zainteresovani građani. Misija Udruženja je da osobe sa smetnjama u razvoju učini vidljivim, prisutnim i aktivnim u svim segmentima društvenog života, da podstakne afirmaciju njihovih sposobnosti i individualnosti, promoviše njihova prava i pomogne im u stvaranju uslova za dostojanstven i ispunjen život.

zivimo zajednozivimo zajedno

 

MI RADIMO:

Delatnost Udruženja obuhvata dnevni boravak za osobe sa smetnjama u razvoju, edukativni, radni i info centar, brojne radionice, sekcije i uslužni servis. Sprovodimo usluge treninga za samostalno stanovanje, pružamo podršku korisnicima prilikom zapošljavanja i samozastupanja, dajemo savetodavnu i pravnu pomoć porodicama, organizujemo posete institucijama za trajni smeštaj osoba sa smetnjama u razvoju.

Osobe sa smetnjama u razvoju su u okviru dnevnog centra obučene za različite vrste poslova koje ih pripremaju za buduće zaposlenje i za što samostalniji život.

Naše socijalno preduzeće se bavi:

 • Reciklažom (prikupljanje, sortiranje i prodaja sekundarnih sirovina);
 • Direktnom prodajom časopisa Liceulice u saradnji sa organizacijom SMart Kolektiv;

Osim toga, pokrenuli smo proizvodnju zdrave hrane u selu Golubinci, opštine Stara Pazova, gde uzgajamo:

 • grašak;
 • ren;
 • šparglu;
 • paradajz;
 • jagode.

Planiramo prodaju ovog povrća kako bi stanovanje korisnika na imanju „Oaza Golubinci“ bilo održivo i kako bi šest korisnika sa smetnjama u razvoju moglo da zaradi za samostalan život.

 • Živimo zajedno
 • Živimo zajedno
 • Živimo zajedno
 • Živimo zajedno
 • Živimo zajedno

 

MI POMAŽEMO:

Inicijativa za pokretanje Udruženja Živimo zajedno došla je od roditelja dece sa smetnjama u razvoju koja nisu bila obuhvaćena drugim oblicima društvene brige, edukacije ili rehabilitacije. Naše najveće ostvarenje je 80 korisnika koji su samostalni u obavljanju ovih delatnosti i koji mesečno dobijaju nadoknadu za sopstveni rad.

Korisnici treba da osećaju zadovoljstvo i zbog svog rada i zbog rezultata svog rada, to je najbolja motivacija. Naše najveće zadovoljstvo je kad se oni osećaju zadovoljnima.

 

 • Živimo zajedno
 • Živimo zajedno
 • Živimo zajedno