Ženski centar Užice

MI SMO:

Ženski centar Užice je udruženje građana osnovano 1998. godine s ciljem da se u lokalnoj sredini podigne svest o položaju žena i da se one same aktiviraju u ostvarivanju sopstvenih prava i u ekonomskom osnaživanju.

zenski centar uzicezenski centar uzice

 

MI RADIMO:

Nudimo proizvode koje šiju žene iz višestruko ranjivih grupa:

1. Promo torbice od recikliranog materijala;

2. Suvenire;

3. Kecelje.

Nudimo i usluge šivenja.

Zarade od prodaje koristimo za plate zaposlenih, nabavku repromaterijama za proizvodnju i investiranje u razvoj udruženja.

  • Ženski centar Užice
  • Ženski centar Užice
  • Ženski centar Užice

 

MI POMAŽEMO:

Angažujemo žene iz višestruko ugroženih grupa, koje su invalidi, žrtve nasilja, samohrane majke, žene sa izmenjenim psihičkim statusom, kao i žene starije od 40 godina. U zavisnosti od potreba i obima posla angažujemo do 15 žena i na taj način utičemo na njihovo ekonomsko osnaživanje i poboljšanje životnog standarda, a samim tim i na smanjenje njihove društvene isključenosti.

Osim toga, sekundarna ciljna grupa našeg rada su socijalno ugrožene porodice kojima pružamo podršku kroz naš socijalni servis za doniranje garderobe i kućnog tekstila.

  • Reciklaža tekstila Užice