Vivere - Živeti

MI SMO:

,,Vivere" je zadruga osnovana 2005. godine u Kragujevcu. Obavljamo delatnost dnevnog zbrinjavanja lica sa posebnim potrebama iznad 25 godina, kroz socijalizaciju i integraciju u lokalnu zajednicu, radionice, defektološku dijagnostiku i rehabilitaciju.

vivere zivetivivere ziveti

 

MI RADIMO:

Pružamo uslugu socijalne zaštite – dnevno zbrinjavanje lica sa posebnim potrebama.

,,Vivere" je član lokalne koalicije za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, u partnerstvu sa lokalnom samoupravom, Centrom za socijalni rad, Nacionalnom službom za zapošljavanje i raznim lokalnim udruženjima osoba sa invaliditetom.

Sav profit naše kooperative ulažemo u dalji razvoj usluga i programa.

  • Vivere - Živeti
  • Vivere - Živeti
  • Vivere - Živeti
  • Vivere - Živeti
  • Vivere - Živeti
  • Vivere - Živeti

 

MI POMAŽEMO:

Kroz uslugu dnevnog zbrinjavanja osoba sa invaliditetom, pored edukacije koju korisnici prolaze kroz radionice, ,,Vivere" radi i na njihovoj socijalizaciji i participaciji – učestvovanju u životu lokalne zajednice – i na taj način se vrši senzibilizacija zajednice za ovu populaciju i razbijanje predrasuda o njoj.

U pružanju ove vrste usluge jedini smo u Kragujevcu, a u struci uvek nastojimo da budemo inovativni. Napravili smo bioritam usluge, odnosno planiramo nedeljne radne aktivnosti svakog korisnika na osnovu njegovog stanja.