Viktorija Kraljevo

MI SMO:

Udruženje ,,Viktorija Kraljevo" zalaže se za unapređivanje socijalne zaštite u Kraljevu i pružanje pomoći u procesu decentralizacije usluga socijalne zaštite – odnosno, vraćanje usluga socijalne zaštite na nivo grada, kako bi potrebe građana bile zadovoljene u njihovom neposrednom okruženju.

viktorija kraljevoviktorija kraljevo

 

MI RADIMO:

Pružamo usluge socijalne zaštite kroz realizaciju projekata na nivou Grada, kao što je servis pružanja podrške u kući za starije osobe i žene iz ranjivih grupa.

Udruženje je na nivou Grada Kraljeva realizovalo i projekat ,,Da nam starost bude lepša", preko koga je obezbeđen servis pomoći u kući za naše najstarije sugrađane i započeta saradnja sa Domom za stare u Roveretu, Italija, i sa Domom za stare u Rijeci, preko Agencije Tavolo Trentino con Kraljevo.

  • Viktorija Kraljevo
  • Viktorija Kraljevo
  • Viktorija Kraljevo
  • Viktorija Kraljevo
  • Viktorija Kraljevo
  • Viktorija Kraljevo

 

MI POMAŽEMO:

,,Viktorija Kraljevo" je nevladino, neprofitno i nestranačko udruženje građana. Korisnici naših usluga su stari ljudi, žene koje teško dolaze do zaposlenja, samohrane majke i žrtve nasilja.

 

  • viktorija.org.rs