Udruženje Optimist

MI SMO:

Udruženje Optimist osnovalo je 2011. godine socijalno preduzeće za poljoprivrednu proizvodnju jagoda u cilju zapošljavanja siromašnih i ranjivih grupa opštine Bosilegrad, na jugu Srbije. Optimist danas obezbeđuje posao i prihode za 40 siromašnih porodica, a trenutno pripremaju i otvaranje fabrike za preradu voća.

optimistoptimist

 

MI RADIMO:

Mreža porodica koje su korisnici ovog socijalnog preduzeća proizvode kvalitetne sorte domaćih jagoda, ali i, među prvima u Srbiji, kultivisane šumske jagode.

Nudimo:

1. Domaće jagode – Bosilegrad pruža idealne uslove za proizvodnju ove culture i to bez upotrebe pesticide i na ekološki način;

2. Kultivisana šumska jagoda – jedni smo od prvih proizvođača ove kulture u Srbiji.

Obzirom na uslove koje pruža atar Bosilegrada za proizvodnju jagoda (nadmorska visina, broj sunčanih dana u godini, zdrava voda) sa sigurnošću možemo da tvrdimo da su jagove koje proizvodimo zdravije i ukusnije.

  • Optimist
  • Optimist
  • Optimist
  • Optimist
  • Optimist

 

MI POMAŽEMO:

Na poslovima proizvodnje jagoda angažujemo preko 40 socijalno ugroženih porodica sa teritorije opštine Bosilegrad, što ukupno čini oko 200 direktnih korisnika. Ove porodice ostvaruju prihode direktnom prodajom proizvoda, bilo samostalnom ili udruženom, u čemu im Udruženje pomaže.

Pri odabiru korisničkih porodica vodimo računa o pozitivnoj diskriminaciji prema pripadnicima romske nacionalne manjine, ženama, kao i porodicama čiji su članovi osobe sa invaliditetom. Naše socijalno preduzeće ima nameru da dalje širi poslovanje i nastavi sa zapošljavanjem osoba iz ranjivih grupa.

Mladi Optimisti je volonterska organizacija koja funkcioniše pri Udruženju i okuplja oko 30 srednjoškolaca iz Bosilegrada, koji pomažu kod velikih poslova (berba i slično), obično u porodicama gde ti poslovi ne mogu samostalno da se obave (staračka domaćinstva...).

 

  • Optimist
  • Optimisti Bosilegrad