San Eko

MI SMO:

San Eko je strukovno udruženje osnovano 2010. godine koje se zalaže za promociju i primenu novina u sektoru zaštite životne sredine, poljoprivrede i ruralnog razvoja, kao i za unapređenje zdravlja i bezbednost poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

san ekosan eko

 

MI RADIMO:

San Eko radi na poboljšanju kvaliteta života ljudi na selu, podržava ruralni razvoj, sarađuje sa opštinama pri organizovanju obuka za siromašne žene na selu, porodice i poljoprivrednike. Ovim grupama San Eko pruža pomoć kroz programe stručne podrške, obuke i saradnje sa predstavnicima stručnih službi gradskih opština.

Organizujemo i obuke za seoska domaćinstva, proizvođače hrane, kako bi usvojili standarde u proizvodnji i preradi hrane, te povećali konkurentnost svog gazdinstva i sela. Naš tim organizuje obuke za primenu sledećih standarda u poljoprivrednoj proizvodnji: ISO 22000, HACCP Sistema, ISO 14001 i GLOBALGAP.

Uvođenjem standarda se pozitivno utiče na ekološku zaštitu, na kvalitet hrane, kao i na položaj radnika.

  • San eko
  • San eko
  • San eko
  • San eko
  • San eko
  • San eko

 

MI POMAŽEMO:

Naši korisnici su socijalna preduzeća i nevladine organizacije, kao i proizvođači zdrave hrane. Spremni smo da izađemo u susret i svim članicama Mreže kako bi se uvela standardizacija u proizvodnju hrane i kako bi se ojačala Mreža! Naša cena je minimalna i samo pokriva troškove predavanja.

 

  • saneko98.com