Naša kuća

MI SMO:

Udruženje Naša kuća je osnovano 2007. godine u Beogradu, od strane roditelja dece ometene u razvoju i bavi se njihovom društvenom inkluzijom.

nasa kucanasa kuca

 

MI RADIMO:

Naša najvažnija usluga je Dnevni boravak za mlade u kome oni, kroz individualne planove podrške, usvajaju nova znanja, podižu nivo socijalnog dijaloga i kompetencije, samoodgovornosti, osamostaljuju se u uobičajenim životnim aktivnostima i pripremaju se za radno angažovanje.

U cilju postizanja održivosti, Udruženje je osnovalo Radionicu za proizvodnju kartonskih ambalaža i papirnih kesa u čiji su rad uključeni mladi ljudi, korisnici Dnevnog boravka, njihovi roditelji i volonteri.

  • Naša kuća
  • Naša kuća
  • Naša kuća
  • Naša kuća
  • Naša kuća
  • Naša kuća

 

MI POMAŽEMO:

Nastojimo da pružamo podršku mladima sa poteškoćama u razvoju pre svega kroz njihovo zapošljavanje. Profit koji ostvarujemo želimo da koristimo za stvaranje novih mogućnosti za radno angažovanje mladih sa poteškoćama, edukaciju radnih asistenata i osnivanje stambene fondacije.

 

  • Naša Kuća
  • Naša Kuća