Lola preduzetnišvo

MI SMO:

Lola Preduzetništvo d.o.o. je preduzeće za zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom. Osnovano je u Beogradu 1997. godine.

Preduzeće se bavi proizvodnjom ambalaže od papira i kartona za prehrambenu, tekstilnu, industriju obuće i farmaceutsku industriju, kao i proizvodnjom prehrambenih proizvoda. U oblasti usluga preduzeće pruža usluge tehničkog pregleda, polaganja vozačkog ispita za B kategoriju (delatnost auto škole) a pružamo i usluge servisa protiv-požarnih aparata. Preduzeće se bavi i maloprodajom naftnih derivata i TNG-a za automobile i domaćinstvo.

lola preduzetnistvolola preduzetnistvo

 

MI RADIMO:

Proizvodimo i prodajemo ambalažu od kartona i papira za prehrambenu, tekstilnu, industriju obuće i farmaceutsku industriju. Proizvodimo registratore A4N, A5N i A4U, razne vrste facikli od kartona i hromokartona, kao i sve vrste obrazaca za finansijsko-komercijalno poslovanje od NCR-a i ofset papira. U narednom periodu planiramo i proizvodnju samostojećih registratora.

U okviru pogona za proizvodnju prehrambenih proizvoda otpočeli smo sa proizvodnjom smrznutog testa (pogaciče, žu-žu, paštetice i razne vrste rolnica sa različitim punjenjima kao što su punjenje od kakao ili šumskog voća). Trenutno proizvodimo nekoliko vrsta slatkog i slanog keksa a imamo u planu i dalji razvoj ovog asortimana.

Svojim klijentima možemo ponuditi doličan odnos cene i kvaliteta. Naši kupci se ponose činjenicom da kupovinom naših proizvoda doprinose poboljšanju uslova života i rada osoba sa invaliditetom koje učestvuju u procesu proizvodnje.

Profit koji ostvarujemo se reinvestira u repromaterijal ili u nabavku opreme sa ciljem stalnog širenja proizvodnih kapaciteta kako bi se obezbedili uslovi za nova zapošljavanja osoba sa invaliditetom koji se nalaze na evidenciji NSZ.

Preduzeće trenutno zapošljava 119 radnika od čega su 67 osobe sa invaliditetom. Do kraja 2012. godine preduzeće planira da zaposli najmanje još 30 radnika, od čega će 20 biti osobe sa invaliditetom.

  • Lola preduzetništvo
  • Lola preduzetništvo
  • Lola preduzetništvo
  • Lola preduzetništvo
  • Lola preduzetništvo
  • Lola preduzetništvo

 

MI POMAŽEMO:

Osnovni cilj Lola Preduzetništva je inkluzija osoba sa invaliditetom kako u radnu, tako i u društvenu sredinu i njihovo pozicioniranje kao ravnopravnih članova društva putem zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije, kroz njihovo obučavanje i prekvalifikaciju. Kvalitet proizvoda koji smo postigli najrečitije govori da radna i tehnološka sposobnost osoba sa invaliditetom ni malo ne zaostaje ni po jednom kriterijumu.

Naš lični uspeh meri se postignutom motivisanošću i zadovoljstvom zaposlenih. Ako to postoji, onda će i proizvodnja biti bolja a profit veći, a od tog profita opet će imati koristi osobe kojima je to potrebno.

 

  • lolapreduzetnistvo.co.rs