Lak žica

MI SMO:

D.o.o. Lak žica osnovano je 2003. godine od strane Republike Srbije i RTB Bor grupe, odnosno Fabrike ,,Lak žica". Osnovna delatnost preduzeća je profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba sa invaliditetom kroz obuku za stolarske poslove.

lak zicalak zica

 

MI RADIMO:

Naš proizvodni program uključuje proizvodnju:

 • Drvene i kartonske ambalaže;
 • Drvene stolarije i nameštaja od pločastog materijala;
 • Sušenje drvene građe i fito–sanitarno tretiranje materijala od drveta;
 • Proizvodnju elektro–namotaja i transformatora malih snaga.

 • Lak žica
 • Lak žica
 • Lak žica
 • Lak žica
 • Lak žica
 • Lak žica
 • Lak žica
 • Lak žica
 • Lak žica
 • Lak žica
 • Lak žica
 • Lak žica

 

MI POMAŽEMO:

Preko polovine naših zaposlenih su osobe sa invaliditetom. Prilikom njihovog angažovanja sarađujemo sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i Specijalnom školom za osnovno i srednje obrazovanje u Boru.

U našem preduzeću zaposleni prolaze obuku pod vođstvom stručnog tima za praktičnu nastavu i za radnu i socijalnu integraciju. Radnici učestvuju u svim odlukama o radu preduzeća kao ravnopravni članovi Skupštine preduzeća.

 

 • Lak zica d.o.o. Bor