Kosmos doo

MI SMO:

Kosmos je društvo sa ograničenom odgovornošću osnovano 1961. godine pod imenom: Društveno preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica - štamparija Kosmos Beograd. Osnivač i vlasnik preduzeća je Republika Srbija.

kosmoskosmos

 

MI RADIMO:

Kosmos d.o.o. svoju delatnost vrši kroz pružanje grafičkih usluga. Imamo veoma široku lepezu grafičkih proizvoda – štampamo knjige, brošure, katalogе, časopise, blokovske proizvode, karte, markice, ambalažu, reklamne kese, flajere – u ofset, tipo i digitalnoj štampi, sa hologramom ili zlatotiskom.

Pružamo i usluge dizajna, pripreme za štampu, kompjuterske izrade štamparskih formi i grafičke dorade.

  • Kosmos
  • Kosmos
  • Kosmos
  • Kosmos
  • Kosmos
  • Kosmos

 

MI POMAŽEMO:

Više od polovine naših zaposlenih čine osobe sa invaliditetom. Preduzeće vrši njihovu profesionalnu rehabilitaciju kroz zapošljavanje i kroz praktičnu nastavu za učenike srednjih škola – Škole za oštećene sluhom gluve–nagluve ,,Stefan Dečanski", Srednje zanatske škole, Grafičke škole – kao i kroz obuke za radno osposobljavanje u okviru našeg Centra za implementaciju i socijalizaciju osoba sa invaliditetom u radnu sredinu. U okviru Centra vršimo obuke za osobe sa invaliditetom za zanimanja kao što su knjigovezac, pomoćnik knjigovesca i paker.

Takav način funkcionisanja preduzeću omogućava nesmetan rad i razvoj na polju profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom i njihove stvarne socijalizacije u radnu sredinu

 

  • kosmosprint.com