HERC

MI SMO:

Udruženje Herc osnovano je 2009. godine u Beogradu sa ciljem da pomogne osobama sa neurozama. Herc je prvo i jedino udruženje u Srbiji koje se specijalizovalo za problematiku anksioznih poremećaja, kao što su agorofobija, panični poremećaji, depresija, socijalna fobija ili opsesivno-kompulsivni poremećaj. Naš cilj je da pomognemo osobama sa neurozom kroz besplatne programe podrške.

hercherc

 

MI RADIMO:

Naše udruženje je pokrenulo socijalno preduzeće HERC&DO koje predstavlja Centar za lični i profesionalni razvoj. Osnovna delatnost centra je pružanje specijalizovanih, edukativnih usluga za unapređivanje ličnih i profesionalnih veština kroz individualni i biznis program usluga. Nudimo tri programa:

1. Individualni program (radionice, psihoterapijske grupe, reality program, online savetovanje)

2. Biznis program (stres menadžment za zaposlene, program povećanja radne efikasnosti)

3. Team building i CSR tim building

  • HERC
  • HERC
  • HERC
  • HERC
  • HERC
  • HERC

 

MI POMAŽEMO:

Ciljna grupa kojoj želimo da pomognemo su osobe sa neurozom tj. narušenim mentalnim zdravljem. Njima se besplatno pruža podrška u vidu grupa samopomoći, psihološko-edukativnih radionica. Želimo da stalno unapređujemo usluge i da pružimo mogućnost da što veći broj ljudi dolazi na besplatnu psihoterapiju.

Prihod od izvođenja radionica koristimo za održavanje besplatnih psiholoških radionica i grupa podrške za članove udruženja - osobe sa neurozom.

 

  • herc.org.rs
  • Herc Udruzenje