Društvo Bajina Bašta

MI SMO:

Udruženje ,,Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Bajina Bašta" osnovano je s ciljem da doprinese boljim uslovima života osoba sa invaliditetom – posebno osoba sa cerebralnom i dečijom paralizom na teritoriji opštine Bajina Bašta.
Naš cilj ostvarujemo prvenstveno kroz radno angažovanje članova Društva u radionici izrade unikatnih suvenira ili u našoj štampariji.

bajina bastabajina basta

 

MI RADIMO:

U našoj radionici izrađuju se unikatni suveniri na kamenu. Ove autentične rukotvorine delo su osoba sa cerebralnom paralizom. Motivi su originalni i raznoliki, a dizajn se prilagođava prema potrebama klijenta.

U sklopu Društva takođe postoji i štamparija koja nudi širok raspon usluga – štampu na hemijskim olovkama, upaljačima i kovertama, izradu memoranduma i pečata.

Naši proizvodi se prodaju u suvenirnici na Tari, na raznim turističkim manifestacijama, kao i putem direktnih narudžbina. Ponosni smo što smo sa jedinstvenim proizvodima iz naše zanatske radionice do sada učestvovali na brojnim velikim manifestacijama kao što su Drinska regata, Gastro fest, Sabor trubača u Guči, Festival Egzit, Sirijada u Novoj Varoši, Baština, Regata OS itd.

Ostvarenu zaradu ulažemo prvenstveno u zarade naših članova i u dalju proizvodnju. Cilj nam je da naše Društvo svojim radom postane samoodrživo i da manje zavisi od lokalne samoouprave i donatora.

  • Društvo Bajina Bašta
  • Društvo Bajina Bašta
  • Društvo Bajina Bašta

 

MI POMAŽEMO:

Društvo okuplja osobe sa posledicama cerebralne i dečije paralize, mišićne distrofije, plegije, decu ometenu u razvoju i druge. Okupljamo i roditelje / staratelje i pomažemo im da razmene iskustva i pomoć.

Naš cilj je unapređenje svih vidova invalidske zaštite osoba sa invaliditetom – posebno u domenu zdravstvene, socijalne i pravne zaštite, obrazovanja, zapošljavanja i kulturnih potreba. Posvećeni smo radu na edukaciji i podizanju nivoa svesti građana o potrebama i mogućnostima osoba sa invaliditetom, a posebno osoba sa cerebralnom i dečijom paralizom.

Smatramo našim najvećim uspehom to što smo kroz naše aktivnosti – radionicu i štampariju – ojačali naše korisnike, dali im konkretne veštine i priliku da rade i zarađuju.

 

  • BBASTA.ORG.RS