Caritas Šabac

MI SMO:

DOBROVOLJNO UDRUŽENJE GRAĐANA CARITAS ŠABAC OSNOVANO JE RADI PROMOCIJE HRIŠĆANSKE LJUBAVI, OSTVARIVANJA SOCIJALNE PRAVDE I MIRA I IZGRADNJE CIVILNOG DRUŠTVA, PRVENSTVENO DELUJUĆI U SOCIJALNO-ZDRAVSTVENOJ I HUMANITARNOJ OBLASTI. CARITAS ŠABAC PRIPADA MEĐUNARODNOJ CARITAS MREŽI KOJA JE U ŠAPCU PRISUTNA OD 1992. GODINE. 

bioidea sapunibioidea sapuni

 

MI RADIMO:

Aktivnosti Caritasa Šabac su:

 • Servis za hemijsko čišćenje i pranje veša
  Servis zapošljava žene iz marginalizovanih grupa i nudi usluge visokog kvaliteta po pristupačnim cenama. Poštujući princip solidarnosti, najugroženijim licima, koja nisu u stanju da održavaju ličnu higijenu, obezbeđuje pranje, sušenje i peglanje veša, kao i hemijsko čišćenje, potpuno besplatno.

 • Kućna nega
  Caritas Šabac dobio je od Ministrastva rada i socijalne politike Odobrenje za obavljanje delatnosti socijalne zaštite - pružanje usluga: pomoć u kući, kućna nega i dnevni centri. Korisnici usluga su stari, osobe sa invaliditetom i osobe sa mentalnim poremećajima i poremećajima ponašanja. Podeljeni su u 4 kategorije, u zavisnosti od zdravstvenog stanja. Tim kućne nege, koji čine dve negovateljice i dve geronto-domaćice, u stalnom je kontaktu sa lekarom na terenu i socijalnim službama. Komunikacija sa korisnicima se ostvaruje preko Caritasove kancelarije, posetom, telefonskim pozivom ili u kontaktu sa lokalnim institucijama.

 • Promocija mentalnog zdravlja
  U saradnji sa Caritasom Srbije i Caritasom Italije, Caritas Šabac aktivno učestvuje na promociji mentalnog zdravlja u Srbiji. U skladu sa tim, Caritas je zajedno sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije pokrenuo kampanju pod nazivom ”365 dana za mentalno zdravlje“ u cilju promocije mentalnog zdravlja i smanjenja stigmatizacije osoba sa mentalnim teškoćama.

Ostale, ali ne i manje važne, aktivnosti su : Centar za slušanje, Edukativni centar, Božićne aktivnosti i delovanje u vanrednim situacijama. Centar za slušanje korisnicima pomaže na više načina: razgovorom, upućivanjem u oblike socijalne zaštite i na nadležne institucije, povezivanjem sa aktuelnim Caritasovim projektima, donacijom hrane, odeće i obuće, lekova i vitamina. Edukativni centar pruža znanje stranog jezika i obučava korisnike za rad na računaru.

 • Caritas Šabac
 • Caritas Šabac
 • Caritas Šabac
 • Caritas Šabac
 • Caritas Šabac
 • Caritas Šabac

 

MI POMAŽEMO:

Caritas Šabac pruža pomoć starima, bolesnim i hendikepiranim osobama, deci i mladima, ljudima koji su siromašni i socijalno ugroženi, mentalno obolelima, zavisnicima, Romima i drugim manjinama, marginalizovanim grupama, nezaposlenima, zatvorenicima i osobama sa posebnim potrebama. Caritas Šabac podstiče razvoj socijalnog preduzetništva i volonterizma upošljavajući svoje korisnike sa ciljem da im povrati dostojanstvo i ekonomsku stabilnost. Aktivno učestvuje u borbi protiv siromaštva i nezaposlenosti, u zaštiti životne sredine i reaguje u vanrednim situacijama.

 

 • Caritas Šabac
 • Caritas Šabac