Bagel Бејгл

MI SMO:

Bagel Bejgl shop je socijalno preduzeće koje je pokrenula 2015. godine NVO Atina u cilju ekonomskog osnaživanja žrtava trgovine ljudima i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja. Čitav koncept naše radnje deo je borbe koja traje više od 12 godina – borbe za pravedno društvo ravnopravnih, koje promoviše različitost i solidarnost.

bagelbagel

 

MI RADIMO:

Naša radnja nudi:

1. Bejgl sendviče (sa lososom, piletinom, pršutom);

2. Slatki bejgl (sa jagodama, nutelom, bananom);

3. Vegetarijanski i veganski bejgl;

4. Supe i salate;

5. Sveže ceđene sokove.

Pružamo i uslugu keteringa.

  • Bagel
  • Bagel
  • Bagel
  • Bagel
  • Bagel

 

MI POMAŽEMO:

Bejgl radnja trenutno zapošljava 5 osoba, ali ima tendenciju rasta. Osim što pomažemo žrtvama trgovine ljudima ili druge vrste nasilja mogućnost ekonomskog osnaživanja i osamostaljenja, razvili smo i poseban segment stalnih obuka i edukacije za osobe koje pripadaju ovoj ranjivoj grupi.

Sav profit koji radnja ostvari, usmeravamo na programe podrške i oporavka žrtava trgovine ljudima.

 

  • Bagel
  • Bagel
  • Bagel
  • ATINA NVO