Aktuelnosti

Erste banka pokrenula program podrške za socijalna preduzeća „Korak po korak“

Program Korak po korak Erste banke kreiran je sa ciljem ekonomskog i socijalnog osnaživanja startap firmi i socijalnih preduzeća kroz različite pakete edukativne, finansijske i mentorske podrške. Namenjen je startap firmama koji imaju istoriju poslovanja manju od 24 meseca, socijalnim preduzećima bez obzira na dužinu poslovanja i biznis idejama koje još uvek nisu pokrenute ali imaju održivu poslovnu ideju i tržišni potencijal.

Opširnije

Nova serija aktivističkih kalendara i majica LICEULICE

Fond Liceulice je za 2017. godinu pripremio nove kalendare, kao i ograničenu seriju majica i magneta sa ilustracijama podrške, koje su u teškim trenucima stizale od prijatelja umetnika.

Opstanak Fonda Liceulice u velikoj meri zavisi od razumevanja zajednice za posao koji se radi. Tako i nedavna kriza ne bi bila prevaziđena bez svesrdne pomoći čitalaca, pretplatnika, donatora i svih koji su se uključili u borbu za opstanak magazina Liceulice, koji je za prodavce magazine Liceulice ne samo izvor prihoda, već i nezamenljiv oblik socijalizacije.

Opširnije

Škola preduzetništva za socijalno odgovorna preduzeća

Serbian Venture Network (SeVeN) uz podršku Američke ambasade iz Beograda organizuje besplatnu školu preduzetništva za socijalno odgovorna preduzeća sa ciljem da edukuje mlade o pokretanju i vođenju sopstvenog biznisa. Socijalno preduzetništvo je usmereno na razvoj inovativnih biznis ideja i kreiranje održivih poslovnih modela koji daju rešenja na društvene probleme u zajednici.

Opširnije

Usvojena Bratislavska deklaracija o socijalnoj ekonomiji

U Bratislavi je, od 30. novembra do 1. decembra 2016, pod okriljem slovačkog predsedavanja Savetom Evrope, održana konferencija na temu socijalne ekonomije. Glavna tema konferencije bila je podsticanje razvoja socijalne ekonomije i socijalnog preduzetništva u Evropi. Na konferenciji su razmotrene preporuke iz izveštaja Ekspertske grupe za socijalno preduzetništvo (GECES) koji je usvojen na 11. sastanku grupe 14. oktobra 2016. u Briselu.

Opširnije