Aktuelnosti

Održani treninzi za socijalna preduzeća i organizacije civilnog društva

Smart kolektiv i Fondacija Hajnrih Bel tokom maja i juna meseca organizuju seriju treninga za organizacije civilnog društva i socijalna preduzeća sa ciljem da im pomognu da budu održivije, inovativnije i efikasnije u svom poslovanju. Tokom maja su održana dva od četiri planirana treninga. Tema prvog treninga bila je Strateška komunikacija u realnom i virtuelnom okruženju, dok je drugi bio na temu Javni nastup i veštine prezentovanja.

Opširnije

Predstavljena publikacija “Ekosistemi socijalnih preduzeća u Hrvatskoj i na Zapadnom Balkanu”

Organizacija NESsT je, u periodu od novembra 2016. do januara 2017. godine, sprovela dubinsko istraživanje o stanju sektora socijalog preduzetništva u regionu Zapadnog Balkana i Hrvatske. Rezultati istraživanja su predstavljeni u publikaciji “Ekosistemi socijalnih preduzeća u Hrvatskoj i na Zapadnom Balkanu”. Cilj ovog istraživanja bio je da se dođe do saznanja o tome koje je stanje u sektoru socijalnih preduzeća, koje su mere podrške dostupne i koje su potrebe socijalnih preduzeća za finansijskim sredstvima i ne-finansijskom podrškom.

Opširnije

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava malim preduzećima za nabavku opreme

Ministarstvo privrede je 26. aprila raspisalo javni poziv malim i mikro preduzećima i preduzetnicima, kao i zadrugama, za dodelu bespovratne pomoći kroz Program podrške malim preduzećima za nabavku opreme. Ministarstvo privrede realizuje ovaj Program u cilju povećanja konkurentnosti privrednih subjekata, unapređenja njihovog poslovanja, kao i kreiranja novih radnih mesta. Za ovaj program obezbeđeno je ukupno 567.720.592 dinara bespovratnih sredstava.

Opširnije

Potpisana Ljubljanska deklaracija o razvoju socijalnih preduzeća u Jugoistočnoj Evropi

U Ljubljani je, u periodu od 24. do 25. aprila, organizovana dvodnevna regionalna konferencija o socijalnom preduzetništvu pod nazivom Razvoj socijalnih preduzeća u Jugoistočnoj Evropi. Konferenciju je organizovala Republika Slovenija u saradnji sa Evropskom komisijom i partnerskim zemljama i organizacijama. Cilj konferencije je bio da okupi ključne predstavnike svih sektora, kako bi razmenili iskustva koja imaju u razvoju podrške socijalnim preduzećima, uspostavili čvršću saradnju i definisali preporuke za dalji razvoj sektora u regionu.

Opširnije