Aktuelnosti

Podržite Beogradsku deklaraciju o razvoju socijalnog preduzetništva u regionu

FSI Beogradska deklaracija

Evropska komisija je usvajanjem Strazburške deklaracije u januaru ove godine prepoznala socijalno preduzetništvo kao biznis model 21. veka koji odgovara na finansijske, društvene, kulturne i ekološke potrebe zajednice. Duboko verujemo da je socijalno preduzetništvo koncept koji može da promeni svet, a pre svega koncept koji može da na održiv način odgovori na rastući problem siromaštva i nezaposlenosti. Smatramo da zemlje u našem regionu – naše vlade, organizacije civilnog društva i socijalna preduzeća – kojima su EU integracije najvažniji zajednički proces kroz koji prolaze, moraju da iskoriste ovaj trenutak i uspostavljanje EU agende u ovoj oblasti za kreiranje jake regionalne platforme za razvoj socijalnog preduzetništva. Zbog toga je Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva u Srbiji inicirala Beogradsku Deklaraciju za razvoj socijalnog preduzetništva regiona Zapadnog Balkana i Turske.

Opširnije

SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO JE JEDAN OD MOGUĆIH IZLAZA IZ KRIZE U REGIONU

Forum socijalnih inovacija

Beograd, 14.03.2014. - Socijalno preduzetništvo je jedan od mogućih izlaza iz krize u regionu, i zbog toga je veoma važno da vlade zemalja u regionu omoguće podsticajne uslove za razvoj socijalnog preduzetništva, da se podstakne veća saradnja sa poslovnim sektorom i da se nizom mera poboljša konkurentnost socijalnih preduzeća – poruka je sa prvog regionalnog Foruma socijalnih inovacija koji je održan danas u organizaciji Smart kolektiva i Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva.

Opširnije

KONKURS ZA NAJBOLJU SOCIO-PREDUZETNIČKU IDEJU

Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva otvorila je konkurs namenjen mladima od 15-19 godina za najbolju socio-preduzetničku ideju!

Konkurs je otvoren do 30. oktobra 2013. godine.

Opširnije

Bilten o socijalnoj ekonomiji i socijalnom preduzetništvu

Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva pokrenula je Bilten o socijalnoj ekonomiji i socijalnom preduzetništvu u Srbiji. Bilten je pokrenut sa željom da se koncept socijalne ekonomije približi što širem krugu zainteresovanih pojedinaca i grupa u Srbiji.

Opširnije