Vesti iz Evrope i sveta

FAIRPHONE – fer pametni telefoni

„Fairohone“ je socijalno preduzeće čiji je cilj da razvija i proizvodi pametne telefone dizajnirane tako da najmanje štete ljudima i planeti. Sedište preduzeća je u Amsterdamu (Holandija) i podržana je od strane fondacije „Waag Society“ čiji je cilj podsticanje eksperimentisanja sa novim tehnologijama, umetnošću i kulturom.

 

Glavni cilj ove kompanije jeste da razvije mobilne telefone koji ne sadrže štetne minerale (koji su u pametnim telefonima uglavnom zlato, kalaj, tantal i volfram), kao da i u preduzeću postoje dobri radni uslovi za radnike.  Takođe, cilj je i da su telefoni tako dizajnirani da lako mogu da se unapređuju i dugo traju, kao i da budu pogodni za reciklažu. Veruju u transparentnost i smatraju da zahvaljujući tome što se zna odakle dolaze materijali koje koriste i kako se prave njihovi proizvodi, ljudi mogu da odluče šta žele da kupe. Preduzeće je osnovano u januaru 2013. godine, nakon dvoipogodišnje kampanje protiv štetnih metala i minerala.