Vesti iz Evrope i sveta

Rezolucija o ulozi socijalnog preduzetništva i društvenih inovacija u borbi protiv nezaposlenosti

Evropski parlament je početkom septembra ove godine usvojio rezoluciju „Uloga socijalnog preduzetništva i društvenih inovacija u borbi protiv nezaposlenosti“, na inicijativu parlamentarke Veronike Lop Fontanje. Osnov rezolucije je činjenica da socijalna ekonomija i ona zasnovana na solidarnosti, suštinski doprinose ne samo održivom, pametnom i inkluzivnom rastu, već i evropskom socijalnom modelu. Ekonomija ovog tipa je deo jedinstvenog tržišta i kao takva treba da bude prepoznata i Evropska unija treba da podrži njen razvoj, zajedno sa državama članicama.

Rezolucija predlaže i konkretne preporuke za Evropsku komisiju i države članice vezane za pronalaženje najboljih rešenja za podršku u razvoju socijalne i ekonomije zasnovane na solidarnosti, da bi ove inicijative nastavile da odgovaraju na svakodnevne društvene, teritorijalne i izazove iz oblasti zaštite životne sredine, kao i da nastave da odgovaraju na potrebe građana za (re)integracijom u društvo.

Socijalne zadruge okupljene u CECOP mreži, kojih ima oko 12 hiljada, zapošljavaju ukupno 270 hiljada ljudi u Evropi. One pružaju socijalne, kulturne, zdravstvene, obrazovne i usluge iz oblasti zaštite životne sredine, a pored toga i pružaju mogućnost zaposlenja građanima iz ranjivih grupa stanovništva. Kako bi ostvarili svoju misiju na održiv i demokratski način, oni stvaraju nove poslove odgovarajući na rastuće potrebe u vremenu štednje i smanjenja javne potrošnje.

Tekst rezolucije možete pročitati na ovom linku