Vesti članica

Udruženje Herc održalo Anti-stress Day u Beogradu

Povodom svetskog dana mentalnog zdravlja, u okviru kampanje “Može da se desi svakome”, Udruženje za podršku ljudima sa neurozom “Herc”, u saradnji sa Karitasom Srbije, poklonilo je sugrađanima dan bez stresa - “Anti-stress Day”. Događaj je održan 11. oktobra na novoj lokaciji kafe bara „16“ u Cetinjskoj.

Događaj je koncipiran tako da se učesnici kroz zanimljiv i interaktivan program radionica opuste, ali i nauče neke od efikasnh tehnika za prevazilaženje stresa. Ogroman broj zainteresovanih sugrađana, od studenata do penzionera, pokazao je da postoji potreba ali i želja za rad na unapređenju mentalnog zdravlja.

Program je bio popunjen različitim sadržajima kao što su “Picture introducing”, uvodni deo na kojem su se učesnici međusobno upoznavali i predstavljali kroz biranje fotografija, „Psihološki Kutak“ gde suzainteresovani imali priliku da razgovaraju sa psiholozima-psihoterapeutima i dobiju savet i podršku, zatim „Psihodramska radionica“ gde su učesnici imali mogućnost da kroz rad sa sopstvenim telom osveste potisnute emocije i psihičke blokade koje rezonuju sa delovima tela,  kao i No stress, let`s dance za koji su bili zaduženi koreografi i plesači kubanske salse. Pored toga, učesnici su imali prilike da učestvuju u raznim drugim sadržajima. Više o samom događaju možete naći na sledećem linku.

Udruženje Herc se primarno bavi edukacijom i pružanjem podrške, što predstavlja neizostavan deo efikasnog tretmana osoba sa neurotskim tegobama. Drugi aspekt aktivnosti udruženja odnosi se na prevenciju neurotskih poremećaja i podrazumeva edukovanje zdravih osoba u smislu razvijanja ličnih kapaciteta u očuvanju mentalnog zdravlja, kao i rad sa ciljem blagovremenog prepoznavanja i adekvatnog reagovanja u slučaju pojave prvih simptoma poremećaja.

Usluge udruženja Herc su besplatne (grupe samopomoći , savetovalište, psihološko-edukativne radionice, kreativne radionice). Da bi korisnicima obezbedilo besplatnu i kontinuiranu podršku, udruženje Herc sprovodi aktivnosti u domenu socijalnog preduzetništva. Ove aktivnosti se sprovode preko 2 programa: Herc&DO – Centar za lični i profesionalni razvoj i Manufaktura. Kroz Centar za lični i profesionalni razvoj, udruženje kompanijama nudi programe unapređenja mentalnog zdravlja zaposlenih (stres menadžment, povećanje radne efikasnosti i psihičkog imuniteta zaposlenih, Team bulding programi). Preko programa Manufakture, udruženje radi na ekonomskom osnaživanju korisnika kroz proizvodnju i prodaju ručno rađenih dekorativnih predmeta.