Vesti članica

Održana konferencija „Priroda je ženskog roda“

Socijalno preduzeće Bio Idea za održivi razvoj je i ove godine učestvovalo na Sajmu obrazovanja promovišući socijalno preduzetništvo i predstavljajući program doživotnog učenja i osposobljavanja nezaposlenih žena za poslove proizvodnje ekoloških sapuna.

Održivi razvoj podrazumeva učenje, podelu znanja i ideja za dobrobit celog društva, ali i brigu o zaštiti životne sredine. Zbog toga je tema ovogodišnje konferencije bila rodna ravnopravnost i uticaj žena na pozitivan odnos prema životnoj sredini. Projekat Priroda je ženskog roda  pravi paralelu između odnosa društva prema prirodi i odnosa društva prema ženi, ali želi i pokazati primere dobre prakse u ovoj oblasti.

Konferencija je održana na  Sajmu knjiga 25. oktobra 2017. godine i okupila je 20 nezaposlenih  žena iz cele Srbije, koje su nakon toga, u novembru mesecu, prošle kroz besplatne obuke.  Na konferenciji su učestvovali i saradnici Bio Ideje na ovom poslu: Sigurna kuća Sombor, Centar Zvezda za brigu o deci bez roditeljskog staranja, Centar za brigu o starim, deci i osobama sa invaliditetom opštine Novi Beograd, Naj žena godine u izboru lista Blic žena - Sanja Ciganović. Takođe, Nacionalna služba za zapošljavanje Beograda je predstavila podsticaje za samozapošljavanje koje nezaposlene žene mogu koristiti nakon što završe besplatnu obuku koju organizuje Bio Idea.

Njena ekselencija gđa. Narinder Cohan, ambasadorka Indije u Srbiji pozdravila je učesnice konferencije i ukazala na jedinstvo prirode i žene, koja je duboko u  tradiciji njene zemlje. Dala je podršku učesnicama i donela tri paketa poklona za žene u Sigurnoj  kući Sombor.

Glen Morison, zamenik ambasadorke Australije u Srbiji, ukazao je na pozitivnu saradnju sa Bio Ideom. Ta saradnja je podrazumevala program Direktne podrške Australijske ambasade koji je omogućio inkluzivnoj radionici Bio Sapuna u Domu za lica sa mentalnim smetnjama Otthon, Stara Moravica uključenje  u lokalnu zajednicu i nastavak rada.

Sanida Klarić, predsednica Upravnog odbora Bio Idea, istakla je da su ovakav način umreženosti, dobra energija, podela znanja i učenje neophodni, posebno naglašavajući da žene moraju da uče i prenose znanja i veštine, bez obzira na godine života.

Projekat Priroda je ženskog roda sufinansiralo  je Ministarstvo zaštite životne sredine Srbije.