Vesti članica

Udruženje Herc razvija nove usluge

Udruženje za podršku ljudima sa neurozom „Herc“  je krenulo sa razvijanjem programa socijalnog preduzetništva sa ciljem da poveća sopstvenu održivost i obezbedi besplatno pružanje usluga za svoje korisnike. U okviru projekta „Herc & DO – doing good for good“ Udruženje će u narednih nekoliko meseci krenuti sa pružanjem različitih inovativnih usluga. Te usluge podrazumevaju CSR kreativne radionice kao i radionice vezane za emocionalnu inteligenciju, a u planu su i mnoge druge aktivnosti.

Dobrotvorne CSR kreativne radionice namenjene su preduzećima koja u okviru svojih korporativnih akcija žele da ostvare pozitivan uticaj na društvo i životnu sredinu. Na radionicama se, zajedno sa korisnicima, volonterima i svima koji žele da se uključe u kreativan i dobrotvoran rad, prave upotrebni predmeti, dekorativni proizvodi, nakit, korporativni pokloni i još puno drugih kreativnih proizvoda.  Kompanijama se ovom prilikom nudi mogućnost da kroz kreativne radionice rade na jačanju i povezivanju tima, ali i da ostvare socijalan cilj, s obzirom da se sav prihod od prodatih proizvoda koristi za obezbeđivanje besplatnih programa podrške korisnicima organizacije.                          

Još jedna aktivnost koja će biti realizovana u okviru projekta je i radionica Emocionala Inteligencija koja se sastoji iz dva modula i koja je namenjena svima koji žele da rade na sebi i unaprede veštine za upravljnje emocijama. Trening je organizovan po radioničarskim principima, a metod rada je kombinovan: predavanja, diskusije, rad u grupama, analize događaja, demonstracije, upitnici, međusobna razmena iskustava i sl. Voditelj radionice je Marija Benin – master kliničke psihologije i REBT psihoterapeut. Ciljevi radionice su upoznavanje sa pojmom emocionalna inteligencija, razvijanje veština emocionalne pismenosti, učenje o načinu kontrole svojih emocija i savladavanju negativnih emocija, otkrivanje veze između misli, osećanja i ponašanja. I ove radionice imaju socijalni cilj – prihod se koristi za organizaciju besplatnih programa podrške za osobe sa problemima mentalnog zdravlja.

Informacije o  terminima  radionica će biti dostupne na sajtu, kao i na Fejsbuk i Instagram nalogu Udruženja.