Vesti članica

Caritas Šabac otvorio treći objekat za hemijsko čišćenje i pranje veša ,,ELIO’’

Caritas Šabac je u maju ove godine otvorio treći Servis za hemijsko čišćenje i pranje veša “ELIO” u Šapcu. Šabački ogranak Caritas-a otvorio je prvi objekat za hemijsko čišćenje i pranje veša čiji je rad zasnovan na principima socijalnog preduzetništva još 2012.godine. Zahvaljujući uspešnom poslovanju i potrebom za ovim tipom servisa, preduzeće je potom otvoreno i u Bogatiću 2013.godine, a sada su otvorili još jedan servis u Šapcu.

Osnovna ideja servisa ,,ELIO’’ je pružanje komercijalne usluge pranja i hemijskog čišćenja fizičkim i pravnim licima, ali na principima socijalnog preduzetništva. Socijalna misija servisa je ne samo da pruži zaposlenje osobama iz društveno osetljivih grupa, već i da usluge koje oni vrše budu besplatne za one koji ne mogu da ih priušte, na prvom mestu korisnicima kućne nege.

„Besplatne usluge su se pokazale kao potrebne, ali da bi preduzeće bilo održivo bio je potreban i veći broj klijenata koji bi našu uslugu i platili. Te koji plaćaju smo segmentirali na biznis klijente, odnosno pravna lica, i na klijente koji su fizička lica, obični građani. U Šapcu već postoji nekoliko privatnih servisa za hemijsko čišćenje, ali su njihove cene realno visoke. Odlučili smo da naše cene budu znatno niže kako bi usluga bila pristupačnija. Testirali smo našu konkurentnost obišavši prvo biznis klijente. Veći deo njih je bio spreman za saradnju, svidela im se ideja da humanitarna organizacija ne traži novčanu pomoć već da im nudi nešto novo: da koriste usluge naše perionice i tako pomažu osobama koje su tu angažovane, ali i onima koje te usluge dobijaju besplatno. Ljudi vole osećaj društvene odgovornosti. Odziv je bio dobar pogotovo zato što smo na našem lokalnom nivou već imali određen kredibilitet – građani i partneri su imali sigurnost u odnosu na ono što nudimo.

Uspostavili smo dugoročnu saradnju na obostrano zadovoljstvo. Smatramo da u tome nije presudan socijalni momenat – on može da pomogne pri donošenju odluke da neko koristi naše usluge, ali bitan je pre svega kvalitet usluge, jer se on odražava na zadovoljstvo naših klijenata i kvalitet usluge naših biznis partnera.”

U narednih nekoliko dana Caritas Šabac planira otvore prvi Dnevni boravak za odrasle osobe sa mentalnim smetnjama i intelektualnim poteškoćama, prvi te vrste u Srbiji. Cilj jeste da se osobama sa mentalnim smetnjama i intelektualnim poteškoćama omogući da borave u zajednici. Saradnja se vrši i sa Odeljenjem psihijatrije i Centrom za socijalni rad. Takođe, cilj je da se ljudima koji su u dobrom zdravstvenom stanju omogući koriščenje terapije, redovan kontakt sa lekarom i socijalna podrška.

 http://www.caritas-sabac.rs/