Intervjui

Upoznajte socijalno preduzeće iz Pirota – Nova perspektiva

O socijalnoj zadruzi iz Pirota – Nova perspektiva, razgovarale smo sa Slavoljubom Ćirićem, jednim od osnivača ovog socijalnog preduzeća...

1.Koje sve proizvode i usluge pruža Nova perspektiva?

Socijalna zadruga Nova Perspektiva bavi se mešovitom poljoprivrednom proizvodnjom sa fokusom na proizvodnju zdrave hrane, a naši domaći proizvodi od povrća i šumskog voća proizvedeni na tradicionalan način (ajvar, salate, džemovi, slatka, marmelade, sokovi i sirupi) dobili su nagrade na brojnim domaćim sajmovima. Učešćem na konkursima za Javne radove na lokalnom i nacionalnom nivou uslugu zapošljavanja dobilo je 28 lica iz teže zapošljivih kategorija stanovništva. Takođe, važno je istaći aktivnosti koje zadruga sprovodi na edukaciji, promociji i informisanju građana o socijalnom preduzetništvu.

2. Kako ostvarujete svoju socijalnu misiju?

• Ekonomsko osnaživanje zadrugara

• Podstičemo zapošljavanje ljudi koji imaju male šanse na „ otvorenom“  tržištu rada

• Edukacija, promocija i informisanje

 

3. Kako ste se odlučili za pokretanje baš poljoprivredne proizvodnje?

Odlučili smo se za poljoprivrednu proizvodnju zbog potencijala, resursa i klimatskih uslova koji odgovaraju uslovima pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju u našem kraju (Stara planina, Ponišavlje…). Takođe, poljoprivreda je grana privrede gde je, čini nam se, moguće zapošljavanje ljudi u narednom periodu.

4. Šta je najveća prepreka u pokretanju ovakvog socijalnog preduzeća u Srbiji?

Najveća prepreka je nedostatak finansiranja, nebriga države i neadekvatne pravne regulative.

5. Da li ste imali neku ključnu (finansijsku) podršku ili bilo kakav drugi resurs koji vam je omogućio pokretanje preduzeća  na samom početku i koliko ste danas održivi i nezavisni od drugih izvora finansiranja?

Nova Perspektiva je od osnivanja imala veliku podršku od Grupe 484 kroz edukaciju zadrugara i osnaživanja zadruge donacijom traktora. Opština Pirot je pružila podršku kroz nabavku priključnih mašina za traktor i edukaciju, a poljoprivredna stručna služba Pirot pruža svu logističku podršku u poljoprivrednoj proizvodnji.

Kroz dosadašnji petogodišnji rad Nova Perspektiva je postala održiva, ali želimo dalje da unapređujemo proizvodnju i podstičemo razvoj socijalnog preduzetništva u lokalnoj zajednici. Očekujemo ozbiljniju podršku države, društveno odgovornih kompanija i donatora u cilju bržeg razvoja zadruge.