Događaji

Socijalno preduzetništvo na Civil Society Forumu u Trstu

U periodu od 10. do 12. jula ove godine, u Trstu će se održati Civil Society Forum koji će okupiti veliki broj organizacija civilnog društva iz regiona i Evrope. Organizacije će na Forumu diskutovati o  ključnim izazovima sa kojima se danas suočavaju kako region tako i cela Evropa i predstaviti preporuke za rešavanje istih. Forum se održava kao deo četvrtog međuvladinog samita zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije. Godišnji međuvladini samiti se održavaju od 2014. godine u okviru tzv. Berlinskog procesa koji se tiče unapređenja regionalne saradnje i proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan.

Opširnije

Prva konvencija Belgrade Crowdfunding

U Beogradu će sedmog juna po prvi put biti održana konvencija Belgrade Crowdfunding, koja povezuje entuzijaste i stručnjake u oblasti crowdfunding-a širom Srbije i regiona, s ciljem da se razvije i unapredi regionalno shvatanje i saradnja na ovom konceptu i njegovoj primeni.

Opširnije

Održani treninzi za socijalna preduzeća i organizacije civilnog društva

Smart kolektiv i Fondacija Hajnrih Bel tokom maja i juna meseca organizuju seriju treninga za organizacije civilnog društva i socijalna preduzeća sa ciljem da im pomognu da budu održivije, inovativnije i efikasnije u svom poslovanju. Tokom maja su održana dva od četiri planirana treninga. Tema prvog treninga bila je Strateška komunikacija u realnom i virtuelnom okruženju, dok je drugi bio na temu Javni nastup i veštine prezentovanja.

Opširnije

Potpisana Ljubljanska deklaracija o razvoju socijalnih preduzeća u Jugoistočnoj Evropi

U Ljubljani je, u periodu od 24. do 25. aprila, organizovana dvodnevna regionalna konferencija o socijalnom preduzetništvu pod nazivom Razvoj socijalnih preduzeća u Jugoistočnoj Evropi. Konferenciju je organizovala Republika Slovenija u saradnji sa Evropskom komisijom i partnerskim zemljama i organizacijama. Cilj konferencije je bio da okupi ključne predstavnike svih sektora, kako bi razmenili iskustva koja imaju u razvoju podrške socijalnim preduzećima, uspostavili čvršću saradnju i definisali preporuke za dalji razvoj sektora u regionu.

Opširnije