Događaji

Socijalno preduzetništvo u Grčkoj i Srbiji: proces pripreme zakona

U saradnji sa Heinrich Boll Stiftung, SENS mreža i organizacija Liceulice organizovali su radionicu sa ciljem razmene grčkih i srpskih iskustava na temu postavljanja pravnih okvira za razvoj socijalnog preduzetništva. Cilj radionice bio je da u svetlu pripremanja novog zakona o socijalnom predzetništvu iskoristimo znanja i iskustva gošće iz Grčke, Sofije Adam, istraživačicom na Labour Institute/Greek General Confederation of Labour, koja je prošle godine radila na Vodiču za razvoj socijalnog preduzetništva, a dugi niz godina radi sa organizacijama iz trećeg sektora, koja se najviše bave problemima socijalne ekskluzije u Grčkoj.

Opširnije

Budućnost je u socijalnim inovacijama

Konferencija “Socijalno preduzetništvo u Srbiji 2014. Oblikovanje budućnosti običnog čoveka kroz socijalne inovacije”, održana u okviru Sajma knjiga u Beogradu 28. oktobra, okupila je brojne socijalne preduzetnike, mnoge koji žele da osnuju svoje socijalno preduzeće, kao i sve one koji podržavaju razvoj socijalnog preduzetništva. Konferenciju su organizovala socijalna preduzeća Bioidea, Novitas Consult i Divac HOD.

Opširnije

Završna konferencija projekta „Ekonomski uticaj socijalnih preduzeća“

U ponedeljak 2. juna održava se završna konferencija projekta „Ekonomski uticaj socijalnih preduzeća“ koji su sproveli Republički zavod za statistiku u saradnji sa Secons grupom za razvojnu inicijativu i Grupom 484.

Opširnije

SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO JE JEDAN OD MOGUĆIH IZLAZA IZ KRIZE U REGIONU

Forum socijalnih inovacija

Beograd, 14.03.2014. - Socijalno preduzetništvo je jedan od mogućih izlaza iz krize u regionu, i zbog toga je veoma važno da vlade zemalja u regionu omoguće podsticajne uslove za razvoj socijalnog preduzetništva, da se podstakne veća saradnja sa poslovnim sektorom i da se nizom mera poboljša konkurentnost socijalnih preduzeća – poruka je sa prvog regionalnog Foruma socijalnih inovacija koji je održan danas u organizaciji Smart kolektiva i Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva.

Opširnije