Aktuelnosti

Održan program „Odgovorno za društvo“

Tokom perioda septembar-decembar 2017. godine, Forum za odgovorno poslovanjeDelhaize Srbija i Smart kolektiv sproveli su projekat "Odgovorno za društvo”. Cilj ovog projekta bio je pružanje podrške socijalnim preduzećima da unaprede svoje predstavljanje na tržištu. 10 odabranih socijalnih preduzeća je dobilo mogućnost da: razvija kapacitete za predstavljanje na tržištu, stekne znanje o procedurama za ulazak u lance nabavke kompanija i maloprodajne objekte, prezentuje svoje proizvode/usluge kompaniji uz mogućnost buduće saradnje sa Delhaize Srbija.

Preduzeća koja su učestvovala u Programu su: Inicijativa za socijalno preduzetništvo – Chrono, Ženski centar Užice – RETEX, Bio Idea, Agro Iris, Naša kuća, Herc, Liceulice, Caritas Šabac, Kreativni studio kvART i Vrnjački sapun.

U okviru projekta realizovane su 3 radionice koje su predstavnicima socijalnih preduzeća držali zaposleni u kompaniji Delhaize. Na radionicama učesnici su imali priliku da saznaju više o poslovnoj komunikaciji, poslovanju korporacije i upravljanju promenama, kao i o veštinama prezentovanja i osnovama marketinga. 

Nakon održanih treninga, predstavnici socijalnih preduzeća su na završnom događaju u okviru projekta prezentovali svoje proizvode i usluge menadžmentu kompanije Delhaize. Cilj prezentovanja bio je uspostavljanje buduće saradnje između kompanije i socijalnih preduzeća, kao i odabir jednog socijalnog preduzeća koje će dobiti dugoročnu mentorsku podrška od strane kompanije.

Dvomesečna mentorska podrška i mogućnost da postane zvanični dobavljač kompanije Delhaize Srbija dodeljena je Asocijaciji Retex iz Užica. Osnovna delatnost asocijacije Retex je proizvodnja torbi, igrački i drugih predmeta od recikliranog tekstila, istovremeno pružajući ekonomsku i psihološku podršku ženama iz ugroženih i teško zapošljivih grupa.  Između kompanije i preduzeća je uspostavljena saradnja po kojoj će socijalno preduzeće proizvoditi uniforme koje nose zaposleni u kompaniji Delhaize.